Debattartikel: P som i Piteå

Debattartikel: P som i Piteå

Miljöpartiet och Moderaterna gör gemensam sak i parkeringsfrågan.

I många av landets kommuner har man förstått det. I Piteå stads riktlinjer för parkering står det: ”En attraktiv stadsmiljö förutsätter att parkeringar integreras i stadsmiljön. Därför ska torg, gröna platser och gator med mera i möjligaste mån frigöras från parkering för att ytterligare förstärka stadens karaktär, kulturvärde och attraktivitet”. 

Vidare skriver man att ”Inom stadskärnan ska parkeringen ordnas så att markanvändningen effektiviseras och stadens skönhet och trevnad stärks. Parkering ska i första hand ske i parkeringshus som ger hög nyttjandegrad och i andra hand på kvartersmark.” Piteå har 20 000 invånare och 6 centrala parkeringshus varav ett alldeles nyinvigt med 278 platser utfört i lärkträ med grästak.

I Enköping gör nu det nya styret tvärtom. Det beslut som tidigare har tagits i kommunfullmäktige, att påbörja processen med att bygga ett centralt beläget parkeringshus, har nu stoppats och i stället har ett antal parkeringar i det mest centrala lägena blivit gratis. 

Följden av detta ser vi nu tydligt: Det har blivit svårt att få tag i en parkeringsplats, trängsel med bilar som står överallt och länge, inte minst runt torget och en miljö som är svår att ta sig fram i för såväl fotgängare och cyklister som bilister. Raka motsatsen till vad Piteå, Linköping och många andra kommuner har som mål för en attraktiv stad.

Skäl som anges för att motarbeta parkeringshuset är bland annat att ”det behövs ju inte förrän om 5-10 år” eller att ”det blir för dyrt”.

Vi menar att det är precis tvärtom. Enköping har inte råd att låta bli att investera i ett attraktivt centrum idag eftersom det är en lång väg att gå till dess att vi har vänt trenden med tomma butiker och flykten till externa handelsplatser. Vi bygger också så många bostäder att det redan nu saknas parkeringsplatser i centrum för de boende.

Ett attraktivt centrum i Enköping är ett centrum där alla kan promenera tryggt mellan butikerna, där det finns människor, uteserveringar, mötesplatser, lekplatser, barnvagnar, rullatorer och cyklar i stället för bilar, avgaser och trafikfaror.

Det kräver ett parkeringshus som förstås bör utformas för att se ut som någonting annat än ett parkeringshus men som gör det lätt och bekvämt att handla i ett attraktivt centrum med flera bilfria gator. Det har man förstått i Piteå och i många andra kommuner. 

 

Mats Flodin, Moderaterna

Tomas Rådkvist, Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter