Debattartikel: Ryck plåstret!

Debattartikel: Ryck plåstret!

Bra att skolförvaltningens och utbildningsförvaltningens organisation ses över tycker Tomas Rådkvist, tidigare ledamot i utbildningsnämnden.

Nu haglar det kritik från en del politiker mot den utredning av organisationsförändringar av skolans organisation i kommunen.  Det gäller särskilt gymnasiet och Utbildningsförvaltningen och kritiken gäller att utredningsdirektiven  uppfattas redan ha bestämt att gymnasiet skall överföras till en gemensam skolförvaltning samt att man tycker att ”det går för fort”.

Jag håller inte med dessa kritiker. Utbildningsförvaltningen har under alla år varit alldeles för svagt bemannad för att kunna ge tillräckligt stöd till framförallt gymnasiet och för att kunna bedriva ett rimligt utvecklings- och kvalitetsarbete. Gymnasiet och komvux borde därför utan dröjsmål överföras till skolförvaltningen för att skapa helhetssyn på hela skolgången med fokus på elevernas bästa. 

Ju snarare detta sker desto bättre och vid höstterminens början borde sammanslagningen vara klar för elevernas skull. Utbildningsnämnden som huvudman har ju visat sig inte klara av att uthålligt förbättra resultaten i gymnasiet, att då dra ut på utredningen är som att dra av ett plåster långsamt på ett skrubbsår – det blir bara plågsamt.

Vad som sedan händer med resterande verksamheter inom Utbildningsförvaltningen bör däremot utredningen ge ett tydligt svar på, därför yrkade Miljöpartiet på detta när utredningsdirektiven skulle beslutas i kommunstyrelsen.

Jag tror att de verksamheter som är kopplade till vuxenlärande, arbetsmarknadsåtgärder, integrationsfrågor och kanske också socialt företagande med fördel skulle kunna inrymmas i en förvaltning som då får ett tydligare uppdrag kring dessa frågor.  Dessa mindre verksamheter har kommit i skymundan vid sidan av gymnasiet i nämndens verksamhet och skulle ha fördel av mer politisk uppmärksamhet och engagemang. Det är aktuella, brännande och viktiga frågor som kräver resurser och ibland tuffa prioriteringar och här finns utrymme för konstruktivt nytänkande.

Att någon eller några politiker är kritiska till utredningsdirektiven och vill ha kvar gymnasiet i förvaltningen verkar ha mest att göra med deras personliga förväntningar på sitt politiska uppdrag. Det är förvisso förståeligt men vi måste se lite längre än så och låta skolan få den helhetssyn som den förtjänar och behöver. 

Det innebär att ha grundskola och gymnasium under samma ledning och med tillgång till lika bra stöd och resurser för analys och utveckling av verksamheterna. Det vinner alla elever på.

Tomas Rådkvist

Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter