Farlig väg behöver gång- och cykelbana

Lyssna

En 10-årig fotbollsintresserad pojke bor i Skolsta men spelar fotboll i Grillby. Hans föräldrar skjutsar honom till träning och matcher - en sträcka på knappt sex kilometer, alldeles lagom sträcka för att cykla. Men föräldrarna vågar inte låta honom cykla.

Vägen är smal och med tät trafik. Många långtradare passerar delar
av sträckan varje dag, förutom alla personbilar. När två långtradare
möts är det inte mycket utrymme för en liten pojke på cykel.

Sedan en tid finns en bussförbindelse mellan Skolsta och Grillby,
vilket är mycket välkommet. Bussen går dock bara en gång i timmen.
Friheten för en liten pojke att kunna cykla till fotbollsträning eller för
att träffa kompisar är viktig för honom och hans föräldrar.
De skulle också kunna cykla till livsmedelsbutiken i Grillby eller det
bibliotek, som vi hoppas snart kommer att återuppstå.  
Nu tar man hellre bilen till Enköping eller Uppsala i stället.

En gång- och cykelbana mellan Grillby och Skolsta skulle öka
trafiksäkerheten, främja kontakten mellan de östra delarna av
Enköping, innebära minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa.
Man mår bra av att röra sig.

En gång- och cykelbana mellan dessa viktiga orter ska självfallet
inbegripa järnvägsbron i Grillby, som det skrivits många insändare
om och som flera partier velat åtgärda.

Miljöpartiet menar att nu är det dags att satsa på landsbygden och se
till att det äntligen byggs en gång- och cykelbana mellan Skolsta och
Grillby inklusive järnvägsbron i Grillby och genomfartsgatan i Skolsta.

Susanne Fridh
Soroor Moetazed
Miljöpartiet Enköping

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: