Gång- och cykelväg till Haga

Miljöpartiet vill att gång- och cykelvägen mellan Haga och Enköping rustas upp. Detta föreslår MP Enköping i en ny motion.

Tätorten Haga strax söder om Enköping växer. Bygget av nya bostadsområdet Haga äng pågår för fullt. Dessutom finns planer på att förändra Haga slott till bostäder och att bygga ett nytt bostadsområde kallat Haga strand. Haga ligger blott fem kilometer från Enköping, men tyvärr håller den befintliga gång- och cykelvägen undermålig kvalitet.

Vi i Miljöpartiet Enköping tycker att gång- och cykelvägen behöver rustas upp. Detta föreslår vi i en motion som skickas in till kommunfullmäktige 21 september 2015. I motionen föreslår vi att nuvarande väg och stig mellan cykelvägen vid Gröngarns bostadsområde, via kolonilottsområdet och Haga allé iordningsställs som så kallad kommunal GC-väg och asfalteras. Belysning på denna väg är motiverat för att ytterligare förstärka tillgängligheten året runt.

Ladda ner motionen (pdf)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: