Insändare: Byggstopp Enköping

Insändare: Byggstopp Enköping

Miljöpartiet är kritiska till Socialdemokraternas och Nystart Enköpings förslag om ny simhall och idrottshall.

Så kom då beskedet – att socialdemokraterna och Nystart Enköping har stoppat det i demokratisk ordning redan beslutade bygget av simhallen/idrottshallen.  På ett informationsmöte med alla partier i frågan presenterades ett nytt utkast till förslag från S och NE, att dela upp idrottshus och simhall.

Miljöpartiet är kritiska till S/NE's förslag till lösning på flera punkter. Det vi vänder oss mot är i korthet:

Att man föreslår att dela upp idrotthus och simhall eftersom det kommer att i princip fördubbla driftskostnaderna och därmed gå ut över verksamheterna. Minns att vi nyss inte ens hade råd med några få badvakter, hur skall vi då ha råd med dubbel personalstyrka? 

Att den förbättring av idrottshusets standard och gemensamhetsutrymmen som föreningarna där väntar på kommer att ske först om 10-15 år enligt SNE’s plan 

Att det med delade anläggningar blir både svårare att ordna större evenemang, svårare trafiksituation längs Boglösavägen och sämre infrastruktur i området. 

S/NE presenterade också en alldeles för snäv tidplan för byggnationen av simhallen som de tror skall vara simklar inom 3,5 år. Den planen kommer inte att hålla, bara den nya detaljplanen som krävs tar upp till 2 år inklusive överklaganden, sedan tillkommer tid för projektering, upphandlingar med sina överklaganden och själva bygg- och utrustningstiden. Det troliga är att det tar minst 5 år innan en ny simhall är klar på den nya platsen och minst 10 år till att idrottshuset blir moderniserat.

Huvudargumentet som framförs från S/NE för att riva upp det gamla beslutet är att se till att bowlingen och simningen inte blir störda i sin verksamhet under byggtiden. Däremot verkar man inte ägna samma omsorg om de andra föreningarna i idrottshuset.

Miljöpartiet menar att det resonemanget är kortsiktigt och skadligt för Enköping som idrottsort. Detta eftersom det kommer att innebära en försening och en sämre lösning för idrotten i sin helhet samt en så stor ökning av driftskostnaderna att Upplevelsenämnden inte kommer att kunna klara sin budget. Då finns det bara två möjligheter, antingen att höja skatten rejält eller att öka hyrorna för föreningarna samt ta ett ganska högt inträde i den nya simhallen/badhuset (vilket i sin tur lär minska besöksantalet). Möjligen krävs både skattehöjning och rejäl avgiftshöjning för att simma och bada.

Vi menar därför att det tidigare förslaget, med idrottshus och ny simhall på samma ställe, fortfarande är det bästa förslaget. Dessutom har projektering och upphandling påbörjats vilket innebär att tidplanen blir avsevärt kortare till färdig anläggning. Vi är dock öppna för förbättringar av det nuvarande projektet, bland annat så kan energilösningen diskuteras för att spara kostnader och minska miljöeffekter. Ett förslag där Bowlinghallen kan finnas kvar i nuvarande byggnad tror vi också skulle vara positivt för både idrottshuset och projektets investerings- & driftskostnader

Enköping har inte råd eller tid att fördröja och fördyra simhallsfrågan ytterligare.

Susanna Hedman
Kenta Hällbom
Gunnel Bergman
Tomas Rådkvist

Miljöpartiet 

Relaterade nyheter

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Västerbotten, 5 augusti 2022

Valintervjun: Hans Brettschneider

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter