Svar på insändare i EnköpingsPosten

I E-P den 10/7 efterlyser ”Troligen väljare” partiernas ”konkreta, lokala politiska mål”.

Till dags dato har inget parti svarat, men det tänker jag nu
göra eftersom jag är aktiv medlem i Enköpings Miljöparti.
Här kommer kortfattat sju konkreta mål, som bör genomföras omgående:

1) Joar Blå måste omedelbart renoveras till gagn för kulturliv och
ett centrum för parkstaden Enköping. Att låta halva Joar ligga i
träda innebär kapitalförstöring!

2) Bredsand är kommunens bästa badplats. Under några år har en privat
utförare drivit campingen och matstället, samt skött badstranden, på
ett mindre bra sätt. När andra partier vill överlåta Bredsandsområdet
i ett tomträttsavtal vill vi ha en kommunal styrning och upprustning
av området. Utförsäljning av Bredsandsområdet måste stoppas!

3) Den allmänna folkskolan i Sverige möjliggjorde industrialisering
och uppfinningsrikedom.  Då går det inte att på kommunal nivå smita
undan sitt ansvar att satsa på skolan. År 2021 är Enköping en av de
kommuner som lägger minst med pengar per elev.
Under 2022 har Miljöpartiet sett till att skolan äntligen får lite
mer än den vanliga uppräkningen. Det vill vi fortsätta med, för det
är med ökad kunskap vi skapar välstånd och löser bl.a. klimatkrisen.
 
4) Det behöver byggas fler typer av bostäder i kransorterna, så att
människor kan bo kvar när familjeförhållandena ändras. Med fler
människor kommer skola och service kunna finnas kvar, så att hela
kommunen kan leva.

5) För att minska på biltrafiken och öka säkerheten för skolbarnen
vill Miljöpartiet förbättra kommunens cykelvägar. De som inte har
skolskjuts ska kunna gå eller cykla till sin skola på ett säkert sätt.
Så skapas Cykelkommunen Enköping.

6) Korsängsfältet behöver ett läktarbygge, som kan betjäna både
rugbyn och fotbollen med bl.a. förråd och omklädningsrum.

7) Pandemin har visat människors behov av natur och utevistelse.
Därför vill vi att det skapas nya koloniområden i hela kommunen.

Nu har du fått svar på frågan vad vi i Miljöpartiet anser om lokala
mål, som på ett enkelt och billigt sätt kan genomföras i vår kommun.
Om du tycker som vi kan du antingen prata med det parti du röstar
på för att stödja detta, eller att i kommunvalet 2022 rösta på
Miljöpartiet de Gröna.

Georg Olsson (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: