Kommunen behöver en stadsarkitekt

Miljöpartiet i Enköping lägger nu fram en motion om att kommunen ska anställa en stadsarkitekt.

Enköpings kommun utvecklas i snabb takt. Nya bostadsområden byggs, de äldre områdena och stadskärnan förtätas och många olika behov behöver samsas på ett genomtänkt sätt för att vi skall kunna utveckla Enköping till en både funktionell och attraktiv kommun.

Många stora byggprojekt och planer är på gång och inflyttningen gör att kraven blir allt högre. Våra översiktsplaner, planprogram och detaljplaner behöver realiseras med genomtänkta helhetsgrepp över stadsbyggnadsutvecklingen och med känsla för arkitektoniska, kulturhistoriska, estetiska och funktionella värden. Vi saknar mycket av denna helhetssyn idag och därför menar vi att Enköping åter behöver en stadsarkitekt.

Läs motionen

Motion om stadsarkitekt (pdf)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: