Kommunen behöver en stadsarkitekt

Kommunen behöver en stadsarkitekt

Miljöpartiet i Enköping lägger nu fram en motion om att kommunen ska anställa en stadsarkitekt.
Enköpings kommun utvecklas i snabb takt. Nya bostadsområden byggs, de äldre områdena och stadskärnan förtätas och många olika behov behöver samsas på ett genomtänkt sätt för att vi skall kunna utveckla Enköping till en både funktionell och attraktiv kommun.

Många stora byggprojekt och planer är på gång och inflyttningen gör att kraven blir allt högre. Våra översiktsplaner, planprogram och detaljplaner behöver realiseras med genomtänkta helhetsgrepp över stadsbyggnadsutvecklingen och med känsla för arkitektoniska, kulturhistoriska, estetiska och funktionella värden. Vi saknar mycket av denna helhetssyn idag och därför menar vi att Enköping åter behöver en stadsarkitekt.

Läs motionen

Motion om stadsarkitekt (pdf)

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter