Kulturen behövs alltid

Kulturen behövs alltid

Det har blivit tuffare för kultur och folkbildning i vårt land. Det finns anledning till oro för hur utredningen om Kultursamverkansmodellen kommer att hanteras av Tidö-partierna. Deras höstbudget innebär minskat stöd till folkbildning. Det är en sorglig utveckling.
I en tid av ökad polarisering, fördomar och segregering behövs kulturen extra mycket för att skapa dialog.

När alternativa sanningar florerar behövs kunskaper och källkritik. Bildningsförbundens verksamhet utgör en viktig infrastruktur för kulturverksamhet, inte minst på landsbygden. Ett vitalt kulturliv, där mänskor kan mötas och byta tankar, har en positiv effekt på folkhälsan och även på samhällsutvecklingen i stort, såväl socialt som ekonomiskt. Särskilt viktigt är att barn och unga får möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturverksamhet. De ungdomar som hittar ett meningsfullt sammanhang där söker sig inte till destruktiva gäng.
Också för kulturen i Enköping finns anledning till oro, bl.a. eftersom projektet Kulturhus Joar tyvärr tappat fart, framförallt på grund av Enköpings stora investeringar  i skolor och förskolor. Vi hoppas dock att beslut om startbesked för bygget kan tas under nästa år.
Kultur bidrar starkt till hälsa, livskvalitet och demokrati, därför måste den ha en självklar och naturlig plats i samhällsbygget !

Miljöpartiet Enköping
Gunnel Bergman, ledamot Regionens Kulturnämnd

Cecilia Karikoski, ledamot Upplevelsenämnden

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter