Människorna ska få ta plats i centrum

En utvärdering ska visa hur parkeringssystemet verkligen påverkar centrum och vilka justeringar som behöver göras, skriver Tomas Rådkvist, Ulrika Ornbrant och Peter Book. Replik flera insändare om parkeringar.

Något som de flesta i Enköping är överens om är vikten av ett
trivsamt och levande centrum med en blomstrande handel.
Under förra mandatperioden framfördes många klagomål på att
det var svårt att hitta parkeringar runt torget och att många bilar
cirkulerade runt i kvarteren för att hitta en plats att stanna, vilket
varken skapade trivsel eller trygghet.

I syfte att förbättra situationen beslutade politiken redan under
förra mandatperioden en ny parkeringspolicy med tydliga riktlinjer
kring nytt parkeringssystem, ett system vi nu förverkligat.
Under den här mandatperioden har vi också ökat det kommunala
engagemanget i handeln i centrum genom arbetet med årets stads-
kärna som genomförs tillsammans med centrumföreningen,
bestående av handlare och fastighetsägare i centrum. I samband
med det arbetet har vi fått många positiva kommentarer kring det
förändrade parkeringssystemet, samtidigt har vi fått motsatta
signaler från andra handlare, senast genom en insändare i EP.

Samma sak är det hos medborgare och besökare, vissa är mycket
positiva över att det är lätt och billigt att hitta parkeringar medan
några är så missnöjda att de hotar med att handla på annan plats.
All förändring tar tid och möter ibland motstånd, särskilt när det
gäller att ändra invanda beteenden och mönster. En större förändring
som det nya parkeringssystemet behöver också justeras och finslipas,
det är därför som vi ser fram mot utvärderingen som samhälls-
byggnadsförvaltningen skall göra. Det kommer att räknas både bilar
och tomma parkeringsrutor liksom intervjua både positiva och negativa
handlare, allt för att ge en tydlig bild hur parkeringssystemet verkligen
påverkar centrum och vilka justeringar som behöver göras för att göra
det ännu bättre.

I början av oktober kommer också ett möte med Enköpings Centrum-
samverkan hållas för att diskutera parkeringsfrågan. Allt detta med
sikte på att förbättra för handlarna och alla som rör sig i centrum.
Det är ju i första hand människorna som skall få ta plats och skapa
handel i centrum, inte bilarna.

Slutligen kan vi konstatera att systemen inte fungerade som de
skulle i början, att många fler än man räknat med skulle ha behövt
hjälp att lära sig använda båda app och automat och att tekniken
fallerat bitvis. Detta är olyckligt, ingen ska behöva gå två kvarter
åt fel håll för att betala. Vi hoppas att detta teknikstrul nu är
över och vi tillsammans kan hjälpas åt att fortsätta förbättra
centrum för att få ett levande torg och en blomstrande handel.

Tomas Rådkvist (MP), ordförande Tekniska nämnden
Ulrika Ornbrant (C), ordförande i styrgruppen för årets stadskärna
Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: