Modersmålsundervisning är viktig!

Då Sverige har lång erfarenhet av hemspråksundervisning/ modersmålsundervisning, finns det en del slutsatser man kan dra.

Barn som kommer från familjer där man inte talar svenska
i hemmet mår bra av att lära sig och utveckla språket som
talas i hemmet. Det gör det lättare att lära sig svenska
och senare även andra språk.

Forskning visar att barn klarar sig bättre i skolan om de
behärskar såväl modersmålet som det svenska språket väl
(Referens Språk, lärande indentitet, Ring; 2018)

Språk är även en del av kulturen. Bra modersmålsundervisning
gör det lättare att förstå det svenska samhället och den svenska
kulturen i förhållande till den kultur som familjen kommer från.
Bra modersmålsundervisning kan också bidra till bättre integration
i det svenska samhället.

Sverige är ett mångkulturellt och mycket exportinriktat land.
Svenska företag liksom svenska myndigheter behöver personer som
kan olika språk och förstår kulturer. Barn från familjer där man
talar till exempel arabiska eller persiska hemma, kan i framtiden
bli en viktig tillgång för svenska exportföretag och i det
internationella samarbetet där Sverige spelar en viktig roll.

Låt oss därför värna om en god modersmålsundervisning i Enköping!

Soroor Moetazed (Modersmålslärare)
Agneta Willey (Skolpolitiker)
Miljöpartiet Enköping

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: