MP lägger fram förslag om Idrottshuset

MP lägger fram förslag om Idrottshuset

Ett sammanhållet idrottshus i Enköping istället för att bygga ett nytt separat badhus. Det är Miljöpartiets förslag kallat Nya Idrottshuset 2015.

Socialdemokraterna och Nystart Enköping avser att riva upp det demokratiskt beslutade förslaget till ny simhall vid Idrottshuset. Det har man deklarerat vid flera tillfällen under 2015. Miljöpartiets inställning är att det var ett bra förslag som beslutades 2014.

Men vi kan nu inte bara se på när ett nytt sämre förslag växer fram, med placering ett par hundra meter ifrån nuvarande Idrottshus. Vår inställning är här tydlig, att ett sammanhållet Idrottshus är det enda rimliga alternativet för Enköping, framförallt ur användarsynpunkt men också ur drift och ekonomisynpunkt. En ny simhall ska förhoppningsvis byggas med större hållbarhet än den nuvarande och då hamnar vi på en livslängd upp mot 60 år. Den årliga driftbesparingen på en sammanhållen anläggning kan då räknas i många miljoner kronor, pengar som verkligen behövs i verksamheten.

Vårt förslag ”Nya Idrottshuset 2015” bygger på den ursprungliga idén om placering av hallarna men vi byter helt enkelt plats mellan eventhall och simhall för att möjliggöra ett bygge utan att störa nuvarande badverksamhet. När nya badhuset är klart rivs de gamla simbassängerna och byggs om till event- och aktivitetsutrymmen. Bowlinghallen kan då bli kvar i sitt nuvarande läge.

Denna lösning innebär att servicefunktioner som restaurang/café, reception, städ mm kan finnas centralt och hantera alla verksamheters behov vilket också gör att kundunderlaget blir tillräckligt stort för att bära sig ekonomiskt.

Vi vill också att den sedan länge planerade parkeringen söder om  Boglösavägen byggs snarast och ansluts med en gångbro till norra sidan. 

 Vi föreslår att den planerade utebassängen byggs sist och endast om det finns ekonomiskt utrymme för denna.Vi är övertygade om att detta förslag är mycket bättre än en separat anläggning ur följande perspektiv:

Sammanhållen anläggning är mycket bättre för nyttjarna som når flera aktiviteter under ett tak samt för idrottsföreningarna på plats, det blir också lättare att samordna större evenemang och få underlag för restaurang och service

Lägre investeringskostnad för all infrastruktur i området samt en sammankopplad energilösning med ishallarna. Byggtiden förkortas också avsevärt pga att någon ny detaljplan inte behöver tas fram.

Miljöaspekten – Ett sammanhållet energi och värmesystem ger möjlighet till energieffektivisering och minskad miljöpåverkan än två separata system. 

Gemensam drift ger bättre personalvillkor både ur ekonomiskt perspektiv som i arbetsvillkor  med sammanhållen personalgrupp och personal yta. Billigare driftskostnader 

Den gamla simhallen kan användas under hela byggtiden (men måste förstärkas oavsett lösning).  Om omedelbar rivning blir aktuell ur ett ekonomisk eller tekniskt perspektiv, kan Fjärdhundrabadet (med uppvärmt tält) utnyttjas under byggtiden. 

Relaterade nyheter

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Örebro län, 19 november 2023

P4 Örebro: Jämn kamp i språkrörsvalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter