MP vill satsa på tågtrafik i regionen

MP vill satsa på tågtrafik i regionen 

KORTAD TÅGINSÄNDARE

Järnväg är en central och självklar del av det gröna samhällsbygget och bidrar till en stark regional utveckling. Tåg erbjuder också ett snabbt och bekvämt alternativ för arbetspendling. Miljöpartiets linje är tydlig – Vägen till ett hållbart samhälle med klimatsmart resande är satsning på tågtrafik.

Varje dag pendlar 4000 personer mellan Uppsala, Enköping och Västerås. Det tar idag längre tid att resa den kortare sträckan Enköping-Uppsala än den längre Enköping-Stockholm. Vi vill därför satsa på ny järnväg mellan Uppsala och Enköping, som blir en länk mellan Uppsala läns två största kommuner, kortar restiderna Uppsala-Enköping-Västerås och mellan norra Sverige och västra och sydvästra Sverige. En tydlig koppling finns också till den funktion som stråket Stockholm-Oslo har för den storregionala och nationella tågtrafiken.
Miljöpartiet vill också utreda en förlängning av SL-pendeln Bålsta-Enköping med stopp i Grillby för att ytterligare förbättra möjligheten till tågpendling .

Idag står trafiken för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp. Om vi ska leva upp till Parisavtalet är det nödvändigt att ställa om till ett grönt transportsystem. Miljöpartiet vill ställa om Sveriges infrastrukturinvesteringar, sluta investera i infrastruktur som gör det svårare att nå våra klimatmål och istället storsatsa på järnvägen!

I Trafikverkets förslag till nationell plan för 2022-2033 görs väldigt lite för att åtgärda dagens brister. Det vill Miljöpartiet ändra på! Vi behöver fatta beslut om en nationell plan som storsatsar på järnvägstrafik och ger oss möjlighet att resa klimatsmart.

Hans Wennberg   Jenny Lundström   Gunnel Bergman

Toppkandidater till Regionfullmäktige för Miljöpartiet de gröna

Relaterade nyheter

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Västerbotten, 12 augusti 2022

Bevara Farmorsskogen

Södermanland, 12 augusti 2022

Linus Lakso i P4 Sörmland ”Positivt överraskad”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter