NESliga konsekvenser

Lyssna

Redan nu märker kommunmedborgarna effekterna av att Socialdemokraterna och Nystart Enköping har prioriterat ner kommunens mest behövande verksamheter, nämligen skolan och äldrevården.

Skolans budget räcker inte till alla verksamheter och nu ligger det
förslag på bordet att ta bort kommunala dagbarnvårdare liksom att
ta bort den öppna förskolan på Pluto i tätorten.

Miljöpartiet har, uppenbarligen som enda parti, sedan länge insett att
skolan är mycket gravt underbudgeterad. Redan när S och NE tog över
efter alliansen så saknade grundskolan drygt 22 miljoner i sin budget
vilket innebar att varje elev i grundskolan hade 6 000 kronor mindre
per år än i jämförbara kommuner. Redan efter två års styre med SNE
så hade den skillnaden ökat till 15.000 kronor per elev, dvs då var det
c:a 55 miljoner kronor som skolnämnden saknar i sin budget.
Att Enköping nu senast hamnar på 264:e plats av 290 på Lärar-
förbundets ranking visar konsekvenserna av budgetbristerna  extremt
tydligt.

Det går att tolka denna politik på två sätt:
Antingen har Socialdemokraterna glömt bort sina kärnväljare och
majoriteten av Enköpingsborna helt, eller så är de helt i händerna
på Nystart Enköpings konservativa lågskattepolitik.

Och att Nystart Enköping styr helt i den nuvarande styrande minoriteten
är ju uppenbart för nu verkar bara byggnader, markförsäljningar, detalj-
planeroch liknande ärenden prioriteras. Verksamhetens innehåll, dvs
vad lärare, elever, dagbarn, förskollärare, äldre och andra behöver i sin
vardag verkar SNE helt ha glömt, eller prioriterat bort.

Därför finns inga siffror kring detta i SNE’s budget, ingen uppföljning
sker i kommunfullmäktige om hur det går i verksamheterna, inget om
elevresultaten rapporteras och ingen jämförelse görs med andra
kommuner i något enda avseende. Och vi förstår varför, då skulle det
ju synas vilka orimliga prioriteringar som SNE faktiskt gör.

Miljöpartiet ville i budgeten, som enda parti, ge mer avsevärt mer
resurser till såväl skolnämnden som till äldreomsorgen och individ-
och familjeomsorgen. För det var vi villiga att höja skatten med 20 öre
eftersom vi tror att Enköpings väljare, i motsats till Socialdemokraterna,
förstår det kloka i en sådan satsning. Och då hade Enköping, förutom
att lyfta skolan i förhållande till andra kommuner,  haft råd att behålla
dagbarnvårdare, öppen förskola och andra verksamheter som SNE nu
tydligen säljer ut på dumsnålhetens altare.

Tomas Rådkvist
Miljöpartiet
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: