Om strandnära exploatering

Om strandnära exploatering

I en insändare den 27 december 2023 skrev några Sverigedemokrater i EP att strandnära boende är en viktig konkurrensfördel;  ”Även attraktiva områden såsom skärgårdsöar bör kunna bebyggas där det är lämpligt. Det är viktiga steg för ökad frihet att kunna bygga och bo strandnära.”

Det är oroande att SD så tydligt vill exkludera merparten av Sveriges medborgare från att nyttja våra stränder, klippor och skärgårdsöar.

Det är även skrämmande att de så tydligt saknar kunskapen om varför vi inte kan släppa det fritt att exploatera och kanske förstöra bottnar, strandlinjen och öarna. För Miljöpartiet är det viktigare att vi alla – du och jag – ska kunna besöka skärgårdsöar ochMälarens stränder utan att mötas av skyltar som ”Privat Område” ! Det är nödvändigt att vi skyddar dessa ekologiskt viktiga naturområden.

”Strandtomter har blivit något för en ekonomisk elit och för de som har turen att ärva” skriver Sverigedemokraterna. Uppenbarligen vill man att det även i fortsättningen ska vara så.

Sverige är ett stort land, med många små sjöar. Det finns många ställen där man skulle kunna tillåta strandnära bebyggelse, till exempel i glesbygdsområden. Den möjligheten finns idag genom ett dispensförfarande. Där experter bedömer om det är lämpligt eller inte efter en ansökan till resp. kommun.

Huvudprincipen är och bör fortsätta vara att strandnära områden är till för oss alla!

Carina Tennfors, Ordförande

Georg Olsson. ledamot EHB

Miljöpartiet i Enköping

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter