Risk för en allvarlig olycka

Lyssna

Flickan står vid vägkanten vid den hårt trafikerade 55an förbi Skolsta. Hon väntar, väntar på en lucka i bilkaravanen så att hon kan komma över vägen, komma till andra sidan där busshållplatsen ligger. Hon tar sats, hon springer, det gick, det gick denna dag. Undrar hur det går imorgon?

Flickan, alla hennes kamrater i skolan och alla andra som måste
passera vägen för att ta bussen får akta sig så de inte blir påkörda.
Skolsta växer och är en viktig knytpunkt för trafiken längs 55an.
Bostäder byggs och bensinmacken har blivit en liten livsmedelsbutik.
Skolan har byggts ut och fungerar bra. Men är det bara bilen som
ska få plats?

Bra bussförbindelser med Enköping, Uppsala och Bålsta och numera
även med Grillby, har stärkt Skolsta som ett viktigt samhälle på
landsbygden i de östra delarna av Enköping. Bilar som kommer från
Härkeberga eller Grillby, har svårt att korsa eller ta sig ut på
den hårt trafikerade 55an, där många dessutom kör fort.

Trafikverket ska samfinansiera en upprustning av 55an mellan Litslena
och Enköping. Detta är goda nyheter, särskilt om gång- och cykelbanor
byggs utefter vägen, in till staden. Fast trafiksäkerheten vid
Skolsta måste nog lösas först, innan hela vägprojektet Enköping-
Litslena kommit till beslut och verkställighet.

Det sker ofta incidenter när folk springer över vägen till eller
från busshållplatserna. Miljöpartiet vill att det snarast byggs
säkra passager över vägen för gående, till exempel gångtunnel eller
övergångsställe med trafikljus. En rondell skulle naturligtvis också
ge en säkrare trafik.

En pendlarparkering bör byggas så att man kan parkera bilen i Skolsta
och ta buss mot Uppsala, Stockholm eller Västerås. Det är viktigt för
oss som, bor på landsbygden.
Våra förslag förenar trafiksäkerhet för barn och andra gångtrafikanter
och gynnar dessutom klimatsmarta resesätt.

Susanne Fridh, Åsa Tinnerholm,
Lasse Skoglund och Tomas Lagerwall
Miljöpartister boende i Skolstaområdet
Annika Forsell Regionpolitiker Mp
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: