Skeva pusselbitar

Lyssna

Nu har ett förslag på ”centrumpusslet” presenterats och det är många aspekter av det som behöver diskuteras. Särskilt hur förslaget tagits fram och hur bräcklig grund det står på.

För det är tydligt att den dominerande grunden för pusslet är rapporten
från Archus Development som var ägnad att ge råd för strategier för
fastighetsinvesteringar i kommunen. Syftet med rapporten är att
analysera investeringarna ur ”i första hand ett affärsmässigt perspektiv”.

Rapporten analyserar sedan kommunens byggnationsbehov och
granskar ett antal fastigheter för möjliga placeringar av kommunhus,
kulturhus, gymnasium, parkeringar bostäder mm.

Analyserna görs på endast 10 sidor och är extremt summariska,
svepande slutsatser görs kring varje objekt av typen ” att kommunen
själv investerar i ett kulturhus gör att risken för framtida alternativ
användning hamnar hos kommunen” och ”detta är en stor investering
som med fördel kan locka privat kapital”.
Eller när det gäller kommunhuset:
”Privat fastighetsägare där kommunen har möjlighet till rimlig hyra i
centralt läge rekommenderas” och ” Dagens kommunhus är inte till-
räckligt centralt belägen för att bidra till utvecklingen av centrum”.
En annan rekommendationom gymnasiet är: ”Skolor bör ur ett
affärsperspektiv vara färre och geografiskt samlade”.  

Var finns seriositeten i sådana svepande analyser som dessutom på
förhand verkar tillrättalagda?  Kalkyler och marknadsanalyser saknas
för övrigt helt för respektive fastighet. Behovsanalyser för verksam-
heterna, dvs vilka krav som behöver ställas på fastigheterna ur
användarperspektiv, finns över huvud taget inte med i analyserna.

Rapporten rekommenderar sedan att kommunen lägger ut många
fastighetsinvesteringar på externa aktörer och sedan hyr lokalerna
av dessa. Här har Archus bara räknat på en tidsperiod på 25 år,
trots att det tydligt framgår att hyrorna blir dyrare för varje år som
går och att kalkylen skulle se helt annorlunda ut om man räknar
med en hyrestid på 30-40 år. Detta gör att alternativet att kommunen
bygger själv inte är realistiskt framställt, det skulle med en mer
realistisk tidsperiod förstås vara det självklart billigaste alternativet.

Att hyra så mycket externa lokaler som rapporten föreslår är faktiskt
långsiktigt en riktigt dålig affär för kommunen, vilket var tydligt i
kommunens tidigare lokalförsörjningsplan. Möjligen är den bra för de
konsultföretag som blir inblandade i förhandlingarna (och det är sådant
som är Archus specialitet). För företagen som hyr ut är det förstås
lysande affärer med kommunen som stabil hyresgäst.

Rapportens förslag att kommunen skall sälja nuvarande Kulturskola,
Tingshus och gamla gymnastiksalen i Kyrkbacken för att de inte är
”lönsamma” visar till sist hur liten förståelse företaget har för såväl
Enköpings historia som för det ansvar som en kommun måste ta för sitt
kulturarv.

Sammantaget är alltså de viktigaste bitarna i ”pusslet” baserade på en
rapport som har mycket stora brister, bygger på en orimlig ”affärs-
mässighet” och är alldeles för kortsiktig i sin ansats. Och Archus
friskriver faktiskt häpnadsväckande nog sig själva i slutet och säger
att de inte kan ta ansvar för realismen i kalkylerna i sin egen rapport!

Nystart Enköping och Socialdemokraterna gör här om samma misstag
som med simhallsförslaget: Man vill inte se till de långsiktiga eko-
nomiska konsekvenserna eller verksamheternas behov. Dessutom är
förslaget framstressat på väldigt kort tid, varför det är så bråttom just
nu borde S och NE svara på men detta är förstås inte ett seriöst sätt att
planera och bygga ett hållbart samhälle på.

Tomas Rådkvist
Kenta Hällbom
Miljöpartiet
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: