Vi presenterar åtgärdspaket mot skjutningarna

Breda satsningar på förskola, skola och socialtjänst. Så vill vi komma till rätta med skjutvapenvåldet och gängkriminaliteten. ”Det är uppenbart att det har gjorts för lite och för sent.”, säger Linus Lakso, gruppledare.

Läs mer i  Eskilstuna-Kuriren  om vårt åtgärdspaket mot skjutningar och otrygghet samt om vår satsning på trygghet i samverkan med regionen här. 

Lyssna också på inslaget i P4 Sörmland där Linus Lakso, gruppledare för MP Eskilstuna berättar om det åtgärdspaket för ökad trygghet som vi tagit fram

Alla barn i Eskilstuna ska få en trygg uppväxt med möjligheter och en framtid utan skjutningar och våld. För att det ska bli möjligt behöver vi jobba med det som skapar motståndskraft mot våldet: breda satsningar på förskola, skola och socialtjänst.

Vi vill:

Utöka Trygga unga-satsningen (13-20 år) till att omfatta även Trygga Barn (0-12 år).

Stärka och vidga samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid och ge sociala insatsgrupper medel att kunna nå unga i en tidigare ålder än idag.

Ge mer stöd till föreningslivet, genom att utforma och utöka kommunens föreningsbidrag på ett sätt som stärker arbetet med integration och jämställdhet.

Återställa tilläggsbeloppet enligt de ursprungliga kriterierna för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Öka andelen behöriga och erfarna lärare på skolorna med de tuffaste utmaningarna, jobba för en stärkt elevhälsa och bredda metoden Mentors in Violence Prevention.

Öka inskrivningen, närvaron och deltagandet på förskolor och öppna verksamheter.

Erbjuda fler feriejobb till ungdomar från familjer med utsatta socioekonomiska förhållanden och inrätta kommunala extratjänster som anställer ungdomar från utsatta områden.

I samverkan med regionen sprida och utveckla projekt i utsatta områden i linje med “Rinkebymodellen”, där BVC och socialtjänsten, samt personal från förskolan möter föräldrar i upprepade hembesök.

Satsa koncentrerat och långsiktigt på ett riktat förebyggande arbete genom tidiga insatser för barn med många riskfaktorer, inspirerat av danska “de aktive drenge” som handlar om att med kommunal verksamhet och sociala insatser punktmarkera ungdomar i riskzonen för kriminalitet.

Etablera ett Fryshus i Eskilstuna för att barn och unga ska ges ett alternativ till en kriminell livsstil, som ett komplement till kommunal verksamhet.

Bilda en Skolkommission, för en hållbar skolverksamhet, med syftet att samla expertis från bland annat Förskoleupproret, socialtjänsten, MDU, polisen och lärarprofessionen.

Etablera stadsdelskontor i samtliga stadsdelar med start i de utsatta områdena för en långsiktig, trygg miljö.

För en framtid att längta till.

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter