All kärlek är bra kärlek – Springpride 2024

All kärlek är bra kärlek – Springpride 2024

 

Den 18 maj firade vi Springpride i Eskilstuna, en dag fylld av kärlek och en manifestation för allas rätt att älska den de vill och vara den de vill. Läs nedan den insändare vi publicerade i Eskilstuna-Kuriren samma dag, undertecknad av bland andra Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker och toppkandidat i EU-valet och Ulrika Westerlund, hbtqi-talesperson för MP:

Länk till artikeln här

”I dag gläds vi åt att fira Pride i Eskilstuna. Samtidigt sörjer vi att inte alla har samma friheter och möjligheter som vi. Under Pride firar vi de framgångar vi har arbetat för och får kraft till att orka kämpa för fler. Årets Pride sker också mitt i den pågående EU-valrörelsen, där styret i EU för de kommande fem åren ska röstas fram. Detta val är viktigare än någonsin för att bromsa den radikala högerns framfart i EU.

I EU blåser samma högervindar som i Sverige och den nationalistiska högern i Europa hoppas på ytterligare vind i seglen för sin diskriminerande politik som gör skillnad på folk och folk, som delar upp oss i ett ”de” och ett ”vi”. Det som står på spel i det här valet är inget mindre än möjligheten till ett EU som bygger på frihet, säkerhet och rättvisa för alla.

Den senaste årliga sammanställningen över utvecklingen för hbtqi-personer i Europa från ILGA Europe visar att vi i nuläget har ett EU och Europa där hat, hot och våld ökar mot hbtqi-personer. Hbtqi-personers familjer har inte samma skydd som andra familjer. Sverige omnämns också i rapporten som ett av flera länder som avslår hbtqi-personers asylansökningar, även om det innebär utvisning till länder där homosexualitet är olagligt och kan innebära dödsstraff. Det är lika förfärligt som oacceptabelt.

Miljöpartiet vill se ett annat EU, där mänskliga rättigheter respekteras fullt ut, för alla. Därför vill vi under kommande mandatperiod fortsätta arbetet för hbtqi-personers rättigheter i hela EU genom att:

Erkänna hbtqi-personers föräldraskap i hela EU.

Kriminalisera hatbrott mot hbtqi-personer.

Garantera asylrätten för hbtqi-flyktingar.

Införa ett EU-förbud mot omvändelseförsök.

Införa ett heltäckande skydd mot diskriminering.

Miljöpartiet har under den senaste mandatperioden i Europaparlamentet kämpat för hbtqi-personers rättigheter, bland annat genom att kräva att EU ska kriminalisera hatbrott mot hbtqi- personer, arbetat för att stärka EU:s skydd mot diskriminering och för ett erkännande av hbtqi-personers föräldraskap i hela EU. Mänskliga rättigheter är en grundbult för ett rättvist EU. I det här valet behöver vi alla som håller respekten för mänskliga rättigheter högt kliva fram och rösta för ett rättvist, solidariskt EU. Detta är grunden för den gröna ideologi som Miljöpartiet bygger på.

Låt oss gemensamt använda Pride för att samla kraft för att ta arbetet vidare och för att den 9 juni rösta för ett EU som står upp för mänskliga rättigheter, för alla!”

 

P.S

Nyligen släppte RFSL sin stora EU-valrapport. Många viktiga hbtqi-frågor står på spel i EU de kommande 5 åren. I rapporten granskas hur partierna har röstat under den gångna mandatperioden och undersöker hur de kan tänkas rösta framåt i hbtqi-frågor. Miljöpartiet hamnar i topp hbtqi-rankningen!

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker Miljöpartiet aldrig. Rösta grönt redan idag!
https://www.rfsl.se/aktuellt/rfsl-slapper-eu-valsrapport/

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter