För ett jämlikare Eskilstuna 

För ett jämlikare Eskilstuna 

Vi i Miljöpartiet har den bästa politiken för HBTQI- personer enligt RFSL:s valrapport 2022!

Mänskliga rättigheter måste återerövras av varje generation, vi kan aldrig ta dem för givna! I vårt Eskilstuna – den stolta Fristaden – ska du få känna dig just det, fri och stolt.

Inflytande och möjligheter ska inte avgöras av etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga eller ålder. I vårt Eskilstuna ska alla behandlas likvärdigt och mötas utan fördomar och diskriminering. Vi anser att vårt samhälle blir både rikare och mer dynamiskt när vi bejakar olikheter i värderingar och livsstil. Vi ser med oro på den växande rörelse som idag motarbetar jämställdhet och HBTQIA+-rättigheter.

Att kommunens medarbetare ges de verktyg de behöver för att kunna möta kommuninvånarna utan fördomar och diskriminering är därför avgörande för oss, liksom att kommunens verksamheter följer upp hur resurser fördelas utifrån exempelvis kön. Vi vill också att anonymiserade arbetsansökningar används där det är lämpligt för att minska risker för diskriminering.

För en framtid att längta till i Eskilstuna.

Valrapport 2022

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 3 oktober 2023

Lagändringar krävs för ett mer effektivt arbete mot välfärdsbrottslighet  

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter