Förslag för ett nytt grönt folkhem i Eskilstuna

Förslag för ett nytt grönt folkhem i Eskilstuna 

Vi befinner oss i en klimatkris. Vetenskapen har sagt sitt: utsläppen måste minska – snabbt! Nu krävs en klok och modig klimatpolitik för en rättvis omställning.

Vi har en vision om ett långsiktigt hållbart Eskilstuna, ett nytt grönt folkhem. Vi vill ställa om till ett miljövänligt samhälle och arbetar oförtrutet med politiska förslag för hur Eskilstuna ska bli mer hållbart.

Vi vill:

  • Att Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska ligga i framkant i sitt miljö- och klimatarbete och bygga på ett sätt som minimerar miljöpåverkan sett över byggnadens hela livscykel.
  • Satsa på billigare, snabbare och pålitlig kollektivtrafik, bland annat genom ökad turtäthet och separerade busskörfält. För att fler ska kunna klara sitt vardagspussel utan bil vill vi också se till att det finns en god tillgång till olika typer av mobilitetspooler som kan erbjuda bilar, lådcyklar eller andra typer av fordon.
  • Skydda vår stad genom grön- och blåytor som träd, planteringar, parker, diken och avrinningsytor i stadsmiljön. Det är viktigt för ett klimat i förändring, med stigande medeltemperaturer och extrema väderhändelser. Mer grönska, våtmarker och öppna vattendrag gör att det är lättare att hantera plötsliga vattenflöden. Grönska bidrar också till bättre luft och till att hålla nere temperaturen i staden under värmeböljor.
  • Att kommunala fastigheter installerar solceller på tak där förutsättningarna är goda och att området vid flygplatsen i Kjula används för en solcellspark.
  • Att Kommunfastigheter anlägger gröna tak och gröna väggar på lämpliga fastigheter.
  • Skapa attraktiva och trivsamma stadsmiljöer för alla i staden och skapa mer plats för människor genom att vika mer av gatuutrymmet åt färdmedel som gång och cykel.

Läs mer på Eskilstuna-Kuriren

Relaterade nyheter

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter