Inrätta ett eget härbärge för kvinnor i Eskilstuna

Inrätta ett eget härbärge för kvinnor i Eskilstuna

Att vara hemlös, utan ett tryggt boende, ett eget tak över huvudet är en av de svåraste utmaningarna en människa kan möta. I Eskilstuna finns möjlighet för hemlösa att söka hjälp på härbärget som Stadsmissionen driver. Men den senaste tidens rapportering i lokalmedia har skapat synlighet kring ett stort jämställdhetsproblem: kvinnor vågar inte söka hjälp på härbärget i lika stor utsträckning som män på grund av att de känner sig otrygga. Det leder till att kvinnor i stället kan hamna i långt farligare miljöer.

MP Eskilstuna vill därför att kommunen tar ansvar för att kvinnor, precis som män ska känna sig fria att söka den hjälp de behöver, genom att inrätta ett härbärge för kvinnor.

I Eskilstuna-Kuriren har vi kunnat läsa att hemlösa kvinnor i Eskilstuna faktiskt är rädda för att söka sig till härbärget:

”Åtta av tio som söker hjälp hos Stadsmissionen i Eskilstuna är män. Det gör det svårare för verksamheten att nå ut till hemlösa kvinnor, som riskerar att stanna kvar i en farlig miljö för att säkra en säng att sova i. ”

Eskilstuna kommuns slutrapport för Jämställdhet och vård i egen regi förklarar att kvinnor inte går till härbärget eftersom det är för få platser för kvinnor där. Följden blir att kvinnorna stannar kvar i en miljö där våld och övergrepp förekommer – eftersom de behöver ett tak över huvudet. Enligt Stadsmissionen är dock huvudskälet till att kvinnor undviker att söka hjälp på härbärget, inte antalet sängplatser i sig utan att kvinnorna är rädda. Av härbärgets tio platser är idag två vikta åt kvinnor, resten åt män.

Många vet inte om att kvinnor och män inte sover tillsammans på härbärget, andra tycker att det är obehagligt att stå i samma kö som män som kan vara förövare. Enligt Stadsmissionen är ett eget härbärge för kvinnor, avskilt från män, den bästa lösningen för att Stadsmissionen ska kunna lyckas nå ut till kvinnorna. På ett eget härbärge finns möjlighet för kvinnorna att känna sig trygga och söka hjälp utan oro.

Eskilstuna kommun stödjer idag Eskilstuna Stadsmission med ett årligt grundbidrag för bland annat människor i hemlöshet. Ett utökat bidrag från kommunen skulle ge Stadsmissionen de möjligheter som behövs för att kunna skapa ett härbärge reserverat för kvinnor.

Ett eget boende för hemlösa kvinnor är en fråga om jämställdhet. Det är avgörande att kvinnor får känna samma frihet som män att be om hjälp med att få tak över huvudet. Alla människor har rätt att söka stöd för hemlöshet och hemlöshet ska bekämpas oavsett orsak.

Men det är viktigt att komma ihåg att kvinnor är extra utsatta och sårbara som hemlösa. Många kvinnor blir dessutom hemlösa som en följd av våld i en nära relation och är hotade på ett helt annat sätt än vad män i samma situation är. Hemlöshet bland kvinnor har också ökat och kan samtidigt vara dold på ett annat sätt än hos män, eftersom kvinnor inte söker hjälp på samma sätt som män, utan försöker klara sig själva och riskerar därmed att hamna i långt farligare miljöer än på ett härbärge.

Därför vill MP Eskilstuna öka stödet till Stadsmissionen så att ett härbärge för kvinnor kan inrättas –nu!

Marielle Lahti och Linus Lakso, gruppledare MP Eskilstuna

 

Relaterade nyheter

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter