Pride 2023

Pride 2023 – en glädjens dag 

Vi tackar Springpride 2023 för en underbar och glädjefylld dag och fortsätter arbetet för mångfald, öppenhet och mänskliga rättigheter!

Vi är övertygade om att olikheter stärker och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvist samhälle. Eskilstuna ska vara en solidarisk, utåtriktad och välkomnande kommun. En vidsynt kommun där alla människor behandlas likvärdigt.

Vi anser att vårt samhälle blir både rikare och mer dynamiskt när vi bejakar olikheter i värderingar och livsstil. Vi ser med oro på den växande rörelse som idag motarbetar jämställdhet och HBTQIA+-rättigheter. Feministisk och normkritisk politik och handling behövs för att bemöta detta, hålla i och stärka de mänskliga rättigheterna.

I vårt Eskilstuna – den stolta Fristaden – ska alla känna sig just det – fria och stolta.

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter