Bodil Valero

EU-parlamentariker

Fredrik Hjerling
Bodil i Europaparlamentets plenum.
Bodils hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Vapenexport.

Svenska vapen ska inte användas i krig eller av länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

Bistånd och handel.

Migration och lika rätt.

”Jag vill att kommande generationer också ska ha en planet att bo på”

Mer om Bodil Valero

Bodil Valero om politik

Det har varit ett privilegium att under flera års tid i riksdagen få arbeta med det jag brinner för, det vill säga globala rättvisefrågor. Min ambition när jag nu har kommit in i Europaparlamentet är att få fortsätta med det arbetet på en ny nivå och i delar där EU kan påverka.

Under den här mandatperioden ser jag två avgörande frågor vi måste lösa. Den ena är klimatet där ständigt strandade förhandlingar – p.g.a. ett antal länders egoism, företrädesvis rika sådana – innebär att möjligheterna att komma tillrätta med klimatpåverkan ter sig alltmer avlägsen. EU måste vara mycket tydligare i klimatpolitiken och också ge stöd till utveckling av förnybara energislag i fattigare länder. Tillgång till energi är en viktig del i fattigdomsbekämpning och ren energi minskar beroendet av de klimatstörande och konfliktskapande fossila bränslena.

Den andra är frågan om ett solidariskt och humant ansvarstagande för de många flyktingar och migranter som riskerar sina liv på vägen till Europa. Inte förrän katastrofen vid Lampedusa började det europeiska samvetet vakna – men bara halvhjärtat.

Drunkningstragedierna i Medelhavet och längs Afrikas västkust har pågått i många år redan medan de flesta länder gjort allt de kan för att skicka de som lyckats ta sig in i något EU-land tillbaka. Frontex har därtill gjort allt som gått för att stoppa flyktingar och migranter innan de når europeiskt vatten. Samtidigt har ekonomin försämrats i södra Europa och tillgången till arbete för både infödda och migranter har minskat. Politikerna har stått handfallna och de främlingsfientliga krafterna har vuxit sig starka.

Ska vi kunna förändra den nuvarande tuffa europeiska ”antimigrationspolitiken” måste vi vara beredda att arbeta på ett nytt sätt. Vi måste börja med att se till varför människor tvingas på flykt och arbeta med de bakomliggande orsakerna. De flesta kommer inte frivilligt. De tvingas till det av olika skäl. Det kan vara klimatpåverkan, konflikter, krig, fattigdom, våld och förtryck. Därför behöver vi förändra EU i riktning att föra en utrikespolitik som styrs mer av solidaritet än av egenintresse och som aktivt arbetar med fattigdomsbekämpning, fredsarbete och konfliktlösning.

Det behövs också legala vägar in i Europa och ett gemensamt ansvarstagande av alla medlemsstater. Det är enda sättet att undvika drunkningskatastroferna samtidigt som vi får bukt med den lukrativa människohandeln. Det finns inga illegala människor. Det finns migranter, asylsökande och flyktingar och de åtnjuter samma mänskliga rättigheter som vi andra.

En rättvis, human och inkluderande flykting- och migrationspolitik i kombination med en bättre ekonomi ger också på sikt mindre främlingsrädsla.

Mina uppdrag i Europaparlamentet

Ordinarie ledamot i

  • utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,
  • utskottet för framställningar (petitioner från medborgare),
  • underutskottet för säkerhet och försvar.

Suppleant i

  • utskottet för utrikesfrågor.

 

Personligt

Jag bor i det vackra kulturreservatet Axmar Bruk på Gästrikekusten. Att leva på landsbygden är en utmaning för alla som vill leva klimatsmart. Tankställen med bättre bränslen är ett måste om hela Sverige ska kunna leva. En bra politik för småföretagande likaså.

Jag har ett förflutet i Katalonien där jag var med och startade en av de allra första ekoodlingarna högt uppe i bergen något år efter att Franco dött och Spanien blev en demokrati. Att leva i övergången från diktatur till demokrati, inklusive kuppförsök, stärkte mitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter och ligger till grund för mitt arbete för minoriteters rättigheter, oavsett land.

”Tröga” kommunpolitiker som sa nej när jag ville starta föräldrakooperativ fick mig att engagera mig i den lokala politiken. Något år senare var kooperativet igång. 

CV

Tidigt 70-tal. Musik- och teaterstudier i Stockholm.

Sent 70-tal, tidigt 80-tal. Ekoodling i Katalonien

Sent 80-tal. Tolk, översättare, hemspråkslärare i spanska och katalanska. Fil.kand. i romanska språk.

Tidigt 90-tal Jur.kand. med inriktning miljö- och utlänningsrätt. Efter examen arbetade jag först på ett vikariat i Gröna Gruppen och sen i nästan 10 år som assistent till en av MP:s första EU-parlamentariker.

Jag har varit aktiv i MP sedan början av 90-talet och suttit i kommun- och landstingsfullmäktige förutom nämnder. Mellan 2002 - 2006 var jag oppositionsråd i Gävle. Var mellan 2006 och 2014 riksdagsledamot med ansvar för utrikesfrågor och mellan 2006 - 2010 också migration. Jag har suttit en tvåårsperiod i partistyrelsen och partistyrelsen arbetsutskott och var under tre år ordförande i biståndsorganisationen Forum Syd. Sedan 2014 är jag ledamot av Europaparlamentet. Jag talar och skriver fem språk och förstår några till.