Bodil Valero

Fredrik Hjerling
Bodil i Europaparlamentets plenum.
Bodils hjärtefrågor

Fred och försvar.

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Bistånd och global rättvisa.

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Vapenexport.

Svenska vapen ska inte användas i krig eller av länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

”Jag vill att kommande generationer också ska ha en planet att bo på”

Mer om Bodil Valero

Bodil Valero om politik

Det har varit ett privilegium att under de senaste fem åren fått möjligheten att i EU-parlamentet arbeta med det jag brinner för, det vill säga globala rättvisefrågor.

När jag blev invald i EU-parlamentet i maj 2014 blev jag vald till Gröna Gruppens försvars- och säkerhetspolitiska talesperson. Jag har arbetat för att stoppa militariseringen av EU och istället skapa fler fredsinsatser och en ökad krisberedskap för att kunna möta reella hot som klimatförändringar, naturkatastrofer eller våldsbejakande extremism.

Jag har särskilt engagerat mig för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter i EU och världen, och bland annat varit med och formulerat EU-parlamentets krav på bättre skydd av romers rättigheter. Jag har också engagerat mig i situationen för andra minoriteter som kurder, assyrier/syrianer, katalaner och för folk som lever under ockupation, som palestinier och västsaharier.

Det finns mycket kvar att göra och det finns framförallt tre stora framtidsfrågor som det är av största vikt att vi lyckas lösa under den kommande mandatperioden.

Den ena är klimatet där ständigt strandade förhandlingar – p.g.a. ett antal länders egoism, företrädesvis rika sådana – innebär att möjligheterna att komma tillrätta med klimatpåverkan ter sig alltmer avlägsen. EU är en av de viktigaste arenorna vi har för att kunna skapa ett Europa som lever upp till Parisavtalet och ställer om till ett hållbart samhälle. Vi måste och kan också använda EU för att skapa global klimaträttvisa - vi måste på ett globalt rättvist sätt anpassa oss till klimatförändringarnas konsekvenser. Det är inte vi som bidrar mest till klimatförändringarna som drabbas hårdast.

Den andra är frågan om ett solidariskt och humant ansvarstagande för de många flyktingar och migranter som riskerar sina liv på vägen till Europa. Drunkningstragedierna i Medelhavet och längs Afrikas västkust har pågått i många år medan de flesta länder gjort allt de kan för att skicka de som lyckats ta sig in i något EU-land tillbaka. Frontex har därtill gjort allt som gått för att stoppa flyktingar och migranter innan de når europeiskt vatten.

Ska vi kunna förändra den nuvarande tuffa europeiska ”antimigrationspolitiken” måste vi vara beredda att arbeta på ett nytt sätt. Vi måste börja med att se till varför människor tvingas på flykt och arbeta med de bakomliggande orsakerna. De flesta kommer inte frivilligt. De tvingas till det av olika skäl. Det kan vara klimatpåverkan, konflikter, krig, fattigdom, våld och förtryck. Därför behöver vi förändra EU i riktning att föra en utrikespolitik som styrs mer av solidaritet än av egenintresse och som aktivt arbetar med fattigdomsbekämpning, fredsarbete och konfliktlösning.

Det behövs också legala vägar in i Europa och ett gemensamt ansvarstagande av alla medlemsstater. Det är enda sättet att undvika drunkningskatastroferna samtidigt som vi får bukt med den lukrativa människohandeln. Det finns inga illegala människor. Det finns migranter, asylsökande och flyktingar och de åtnjuter samma mänskliga rättigheter som vi andra.

Den tredje är frågan om demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Högerextremismen och risken att det slår över till ett ännu mer konservativt EU-parlament, där högerextrema krafter tillsammans med de konservativa kan skapa en majoritet och på så sätt få avgörande inflytande över lagstiftningen. Vi måste lyckas vända den auktoritära trenden som sveper över Europa.

Det behövs både morötter och piskor för att lyckas. I EU-parlamentet har jag bland annat föreslagit en tvingande mekanism som ger EU befogenhet att dra in medel från medlemsstater som inte uppfyller grundläggande demokratiska principer. Det är på tiden att EU ges de kraftfulla verktyg som behövs för att skydda europeisk demokrati.

Jag har varit föredragande för betänkandet om programmet för rättigheter, ett program som kan komma att ge upp till sammanlagt 1,8 miljarder euro till arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Den slutgiltiga summan fastställs först när förhandlingarna om EU:s långtidsbudget slutförs först senare. Det är parlamentet som tillsammans med rådet i slutänden
avgör hur kraftfullt programmet blir.  Därför är det oerhört viktigt att det framtida parlamentet inte tas över av extrema krafter.

Mina uppdrag i Europaparlamentet

 • Delegationsledare för Miljöpartiet i EU
 • Vice ordförande i Gröna gruppen
 • Talesperson för försvar och säkerhet i Gröna gruppen

Ordinarie ledamot i

 • utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,
 • utskottet för framställningar (petitioner från medborgare),
 • underutskottet för säkerhet och försvar.
 • Suppleant i
 • utskottet för utrikesfrågor

Övriga uppdrag:

 • Vice ordförande i intergruppen för Västsahara,
 • Vice ordförande i kurdiska vänskapsgruppen.
 • Ledamot av AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling (DACP),
 • Ledamot av Delegationen för förbindelserna med
 • länderna i Centralamerika (DCAM) ,
 • Ledamot av Delegationen till den parlamentariska församlingen,
 • EU-Latinamerika (DLAT).

Personligt

Jag bor i det vackra kulturreservatet Axmar Bruk på Gästrikekusten. Att leva på landsbygden är en utmaning för alla som vill leva klimatsmart. Tankställen med bättre bränslen är ett måste om hela Sverige ska kunna leva. En bra politik för småföretagande likaså.

Jag har ett förflutet i Katalonien där jag var med och startade en av de allra första ekoodlingarna högt uppe i bergen något år efter att Franco dött och Spanien blev en demokrati. Att leva i övergången från diktatur till demokrati, inklusive kuppförsök, stärkte mitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter och ligger till grund för mitt arbete för minoriteters rättigheter, oavsett land.

”Tröga” kommunpolitiker som sa nej när jag ville starta föräldrakooperativ fick mig att engagera mig i den lokala politiken. Något år senare var kooperativet igång. 

CV

Tidigt 70-tal. Musik- och teaterstudier i Stockholm.

Sent 70-tal, tidigt 80-tal. Ekoodling i Katalonien

Sent 80-tal. Tolk, översättare, hemspråkslärare i spanska och katalanska. Fil.kand. i romanska språk.

Tidigt 90-tal Jur.kand. med inriktning miljö- och utlänningsrätt. Efter examen arbetade jag först på ett vikariat i Gröna Gruppen och sen i nästan 10 år som assistent till en av MP:s första EU-parlamentariker.

Jag har varit aktiv i MP sedan början av 90-talet och suttit i kommun- och landstingsfullmäktige förutom nämnder. Mellan 2002 - 2006 var jag oppositionsråd i Gävle. Var mellan 2006 och 2014 riksdagsledamot med ansvar för utrikesfrågor och mellan 2006 - 2010 också migration. Jag har suttit en tvåårsperiod i partistyrelsen och partistyrelsen arbetsutskott och var under tre år ordförande i biståndsorganisationen Forum Syd. Sedan 2014 är jag ledamot av Europaparlamentet. Jag talar och skriver fem språk och förstår några till.