Så funkar EU

Det går att göra skillnad i EU-politiken. Det har Miljöpartiet visat. Här ger vi en kort guide till hur EU-politiken fungerar – och hur du kan följa arbetet.

Så kan du följa arbetet i parlamentet

EU-paparlamentet består av 705 ledamöter som väljs i EU:s länder vart femte år. EU-parlamentet stiftar lagar tillsammans med EU-ländernas regeringar genom att ändra på förslag från EU-kommissionen.

Följ omröstningarna på webben

i Strasbourg
Plenum i Strasbourg

Det mesta av parlamentets arbete sker i Bryssel. Men tolv gånger om året möts hela parlamentet i Strasbourg för att debattera och rösta om lagförslag och resolutioner. Du kan se alla debatter direkt på webben och hitta dokument, ändringsförslag, dagordningar, röstresultat och mycket mer här:

Följ utskotten på webben

Den största delen av arbetet i Europaparlamentet görs i utskotten (t.ex. miljöutskottet, jordbruksutskottet, handelsutskottet). Det är här ledamöterna kan lägga förslag på lagändringar, det är här som debatter och förhandlingar äger rum. Det går att se alla utskottsmöten direkt på webben. Klicka dig vidare från den här listan på utskott för att se varje utskotts agenda, mödesdokument och webbsändningar:

En del av den gröna familjen

I parlamentet organiserar sig ledamöterna i politiska grupper – inte utifrån vilket land de representerar, utan efter politisk tillhörighet. Det finns sju stycken politiska grupper i Europaparlamentet. Miljöpartiets ledamöter sitter med i den gröna partigruppen, De Gröna/Europeiska Fria Alliansen, som består av ledamöter från gröna partier från resten av EU.

Den gröna gruppen är en av sju partigrupper i Europaparlamentet. Det finns till exempel en socialdemokratisk grupp, en kristdemokratisk grupp och en liberal grupp. Ofta röstar ledamöterna likadant som resten av sin partigrupp, men partipiskan viner inte lika hårt som i Sveriges riksdag och det är inte alls ovanligt att man avviker från gruppens linje.

Så stiftas lagar i EU

Det sägs ofta att EU är krångligt. Men man behöver inte kunna allt om alla institutioner för att kunna följa EU-politiken – precis som man inte behöver känna till varje steg i beslutsprocessen i riksdag och regering för att följa svensk politik.

Det räcker att veta att det är så här det går till när en ny lag blir till i EU:

  1. EU-kommissionen lägger ett förslag.
  2. EU-parlamentet gör sina ändringar i lagtexten.
  3. Ministerrådet (= EU:s regeringar) gör sina ändringar i lagtexten.
  4. Parlamentet och ministerrådet förhandlar tills de har enats om en och samma text. Då finns en färdig ny lag.

I bägge institutionerna pågår strider – mellan olika politiska partier och mellan länder.

Ett konkret exempel på hur det hela går till finns i broschyren Seger för ett hållbart fiske om hur Miljöpartiet var med och påverkade förändringen av EU:s fiskeripolitik.

Läs mer om varje institution på deras webbplatser:

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: