Så funkar EU

Lyssna

Det går att göra skillnad i EU-politiken. Det har Miljöpartiet visat. Här ger vi en kort guide till hur EU-politiken fungerar – och hur du kan följa arbetet.

Gröna ledamöter när Europaparlamentet röstade för en ny hållbar fiskepolitik 2013. Foto: Europaparlamentet.

Så kan du följa arbetet i parlamentet

Europaparlamentet består av 751 ledamöter som väljs i EU:s länder vart femte år. Europaparlamentet stiftar lagar tillsammans med EU-ländernas regeringar genom att ändra på förslag från EU-kommissionen.

Följ omröstningarna på webben

i Strasbourg
Plenum i Strasbourg

Det mesta av parlamentets arbete sker i Bryssel. Men tolv gånger om året möts hela parlamentet i Strasbourg för att debattera och rösta om lagförslag och resolutioner. Du kan se alla debatter direkt på webben och hitta dokument, ändringsförslag, dagordningar, röstresultat och mycket mer här:

Följ utskotten på webben

Den största delen av arbetet i Europaparlamentet görs i utskotten (t.ex. miljöutskottet, jordbruksutskottet, handelsutskottet). Det är här ledamöterna kan lägga förslag på lagändringar, det är här som debatter och förhandlingar äger rum. Det går att se alla utskottsmöten direkt på webben. Klicka dig vidare från den här listan på utskott för att se varje utskotts agenda, mödesdokument och webbsändningar:

En del av den gröna familjen

Je suis Charlie
Gröna gruppen Je suis Charlie

Miljöpartiet sitter i den gröna partigruppen med gröna partier från resten av Europa. Det betyder att vi kan driva en grön politik tillsammans med 50 ledamöter från 17 länder.

Den gröna gruppen är en av sju partigrupper i Europaparlamentet. Det finns till exempel en socialdemokratisk grupp, en kristdemokratisk grupp och en liberal grupp. Ofta röstar ledamöterna likadant som resten av sin partigrupp, men partipiskan viner inte lika hårt som i Sveriges riksdag och det är inte alls ovanligt att man avviker från gruppens linje.

Nyhetsbrev

Om du vill få uppdateringar på mejl om vad som händer i EU-parlamentet kan du anmäla dig till nyhetsbrevet för Miljöpartiet i Europaparlamentet. Nyhetsbrevet kommer ungefär en gång i månaden.

Du kan också prenumerera på den gröna partigruppens nyhetsbrev. Det kommer en gång i veckan och är skrivet på engelska.

Så stiftas lagar i EU

Det sägs ofta att EU är krångligt. Men man behöver inte kunna allt om alla institutioner för att kunna följa EU-politiken – precis som man inte behöver känna till varje steg i beslutsprocessen i riksdag och regering för att följa svensk politik.

Det räcker att veta att det är så här det går till när en ny lag blir till i EU:

  1. EU-kommissionen lägger ett förslag.
  2. Europaparlamentet gör sina ändringar i lagtexten.
  3. Ministerrådet (=EU:s regeringar) gör sina ändringar i lagtexten.
  4. Parlamentet och ministerrådet förhandlar tills de har enats om en och samma text. Då finns en färdig ny lag.

I bägge institutionerna pågår strider – mellan olika politiska partier och mellan länder.

Ett konkret exempel på hur det hela går till finns i broschyren Seger för ett hållbart fiske om hur Miljöpartiet var med och påverkade förändringen av EU:s fiskeripolitik.

Läs mer om varje institution på deras webbplatser:

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: