Vår EU-politik

Så arbetar vi för ett grönare och solidariskt EU

Nyfiken på vad vi sysslar med i Europaparlamentet? Varje vecka berättar vi om vårt arbete och de viktigaste frågorna vi kämpar för just nu i programmet 2022. Följ med här eller på våra sociala medier!

Klimat och miljö

Extremväder, naturkatastrofer och andra konsekvenser av klimatförändringarna känner inga landsgränser. Därför måste också vår politik för att möta dessa utmaningar vara gemensam och solidarisk.

Samarbetet i EU är vår bästa chans för att lyckas med den gröna omställningen i Europa och dessutom ha en ledande röst i det globala arbetet för att rädda klimatet.

Vi kämpar för en solidarisk och rättvis omställning där politiken är i linje med vad vetenskapen kräver. Vi vet att det krävs ett skärpt skydd av natur och hav för att rädda den biologiska mångfalden, att vi måste det göra det enklare att åka tåg i Europa och att EU:s energipolitik måste ställa om radikalt för att inte svika kommande generationer.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Vi gröna vill se ett öppet och humant Europa. Ett Europa där demokrati, yttrandefrihet och alla människors rätt att tro och älska utan rädsla och förbehåll är fredade och självklara. Vi kämpar för att EU-samarbetet ska bygga på solidaritet. Människor på flykt ska kunna ta sig till Europa på lagliga och säkra vägar för att söka asyl och finna en fristad.

Idag hotas detta Europa av polarisering, hat och extremism. Europaparlamentet är vår bästa arena för att bekämpa dessa krafter med demokratiska medel.

Vi kämpar mot de antidemokratiska krafter som fått fäste i länder som Polen och Ungern och använder vår makt för att värna om de EU:s grundläggande värderingar och sätta press på de makthavare som utmanar rättsstatens principer.

Valmanifest

Du kan läsa mer om den politik vi driver i EU-parlamentet i vårt valmanifest från EU-valet 2019. Du kan läsa eller skriva ut hela EU-valmanifestet som pdf.

Få koll på EU

Vill du veta mer om hur arbetet i EU-parlamentet går till? Läs gärna vår guide: Så funkar EU.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: