Våra EU-parlamentariker

Jakop Dalunde, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren. Fotograf: Moa Karlberg

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker.

I EU-valet i maj 2019 fick Miljöpartiet 11,5 procent av rösterna. Det resultatet gav oss två EU-parlamentariker, Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren. Miljöpartiet fick även det så kallade Brexitmandatet, vilket innebar ytterligare en ledamot när Storbritannien lämnade EU. Det mandatet tilldelades Jakop Dalunde.

Arbetet i Europaparlamentet

I EU-parlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati.

Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter.

Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

En del av den gröna familjen

Miljöpartiet sitter i parlamentets gröna partigrupp, De Gröna/Europeiska Fria Alliansen, som består av 73 ledamöter från gröna partier från EU:s olika medlemsländer. Den gröna gruppen har ledamöter i alla parlamentets utskott och samarbetar för att tillsammans driva en grön politik för hela EU.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: