Möte om Hållbar Stadsutveckling

Det är dags att ta ett större grepp om stadsutvecklingen i Alingsås. Vi måste se till ny forskning och forma framtidens Alingsås till en hållbar stad och kommun. Miljöpartiet inbjuder därför alla som är intresserade av frågan till ett möte om just hållbar stadsutveckling. Staffan Bolminger som jobbar med frågorna på Norra Älvstranden inleder med kunskapsunderlag och erfarenheter och sedan är det frågor och diskussion.

Detta är ett första steg i processen när MP i Alingsås ska ta fram ett lokalt handlingsprogram för hållbar stadsutveckling. Så kom, du med, och var med och påverka politiken från början.

Välkomna! 

Relaterade event

Valupptakt

Öppet möte om grön stadsutveckling

Möte om Hållbar Stadsutveckling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs om alla event