Angående de senaste händelserna inom Miljöpartiet

Vi i Miljöpartiet Falkenberg beklagar det som hänt och händer i miljöpartiet på riksnivå just nu.

Vi i Miljöpartiet Falkenberg beklagar det som hänt och händer i miljöpartiet på riksnivå just nu. Det är med både fasa och förvåning vi åser hur kriser hanteras. För miljöpartiet de gröna Falkenberg ligger vanligtvis det absoluta huvudfokus på att göra ett gott arbete lokalt i Falkenbergs kommun och det skall mycket till för att vi skall recensera andra nivåer i vårt parti. 
Vi kommer i huvudsak att fortsätta vår strävan att förbättra Falkenberg i hållbar riktning och hoppas att vår riksorganisation skall komma ut både stärkta och klokare ur nuvarande kris.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: