Central högstadieskola. F-6 i Tröingeberg.

Framtidens skolstruktur i Falkenberg kräver att vi funderar fritt och ventilerar olika möjligheter där många variabler ramlar in.

Hur klarar vi utbyggnaden så effektivt som möjligt?

Hur ser vi till att inte medverka till ökad segregation?

Hur kan vi bygga så att lokaler används optimalt?

I de planer som är på väg att tas fram med en stor grundskola i Tröingeberg, tusen elever är en ansenlig skola, behöver många aspekter beaktas innan beslut.

Läget - Är det optimalt med en så stor skola i utkanten av centralorten?

Möjligheten till integration/socioekonomisk mix -  Tillgodoses det bättre på annan plats?

Storleken på skolan skrämmer inte mig som själv gått på stora skolor men jag vet att många ser det som tveksamt.

Om vi tänker om en smula och lägger en f-6 skola i Tröingeberg, gärna då på det område som kallas område 6 för största möjliga närhet för de mindre barnen och planerar för en högstadieskola på det område som idag är Coop och som kommunen äger så tror jag att den totala effekten kan bli bättre.

Vi använder ett lämpligare område på Tröingeberg till en mindre skola som inte kräver så stort utrymme.

Genom en central högstadieskola kan vi mixa elever från olika  socioekonomiska områden på ett lättare sätt. Dessutom ger en central placering bra möjligheter till transporter.

En centralt placerad högstadieskola på Coop-tomten kan dessutom tillsammans med Gymnasieskolan fungera som varandras kommunicerande kärl när det är fler eller färre elever i endera åldersgruppen. Utöver det kan man troligtvis i hög grad genom god planering samutnyttja en hel del investeringar.

Jag har själv gått på högstadiet i en skola där det också fanns gymnasium och det var enbart en bra kombination.

 

Jan Berge

Miljöpartiet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: