En skogspolitik med ambitioner

I samband med MP:s kampanj "Vi älskar skogen" skrev Miljöpartiets riksdags- och regionpolitiker i Hallands Nyheter den 26 maj om Skogsbruk inom naturens gränser.

Ulf Sundin
Bokskog om våren Osbecks bokskog i Laholms kommun.

De halländska skogarna är viktiga för oss på flera sätt. Trädens förmåga att lagra koldioxid och skogsmarkernas betydelse för den biologiska mångfalden är stor; många arter hotas av en utarmad skog. Vi ska inte heller glömma skogens stora betydelse för oss människor, för rekreation och naturupplevelser. Det kan vara en vandring i bokskogen om våren likaväl som den återkommande turen i skogen för välbefinnande och minskad stress.
Miljöpartiet värnar om skogen, om allemansrätten och om den biologiska mångfalden. Vi arbetar för ett hållbart skogsbruk.
Lite drygt hälften av Hallands yta är täckt av skog. Den ägs och sköts av ett stort antal enskilda skogsbrukare och av företag, men också av Svenska Kyrkan och Region Halland. Många av ägarna tar stort ansvar för sina skogar men det finns mer att göra på andra håll, bland annat när det gäller regionens egen skog. I Miljöpartiet vill vi se en skogspolitik både nationellt och regionalt med höga ambitioner för att bevara djur- och växtarter och värdefull natur. De miljömål som ställs i Levande Skogar måste nås.
Skogen är en viktig tillgång i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt måste skogsbruket drivas inom naturens gränser och råvaran användas där den gör mest nytta, till exempel inom byggindustrin med mer trä i byggnader och andra konstruktioner. Det är helt enkelt rimligt att samhällets miljömål genom olika styrmedel ska ge hållbara virkesuttag och användningsområden, i Sverige och i Halland.

Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot
Maria Losman, gruppledare MP, regionfullmäktige
Svein Henriksen, gruppledare MP, regionfullmäktige
Jan Riise, ordf MP Halland

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: