Handikapprådet

Handikapprådet borde ändra namn

På förra sammanträdet i komunfullmäktige, 24 februari, lämnades det in en motion från Otmar Nekham och Janne Berge om att Handikapprådet borde ändra namn. Här kan ni läsa motionen:

Jag tycker att namnet "handikapprådet" inte längre är tidsenligt. Därför anser jag att ordet handikapp bör ersättas med ett modernare begrepp. I flera av Sveriges kommuner såsom Göteborg, Stockholm och Malmö med flera används uttryckssätt liknade "funktionshinder". Även på vår egen kommunala internetsida om beskrivningar av de kommunala råden används ordet funktionshinder, dock ej som rubricering. Jag yrkar därför att Falkenbergs Kommun ser över den icke tidsenliga formuleringen "handikapprådet" och ändrar detta till ett modernare namn.

Othmar Nekham

Jan Berge

Miljöpartiet de gröna Falkenberg

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: