När förstår näringen att folk vill ha ekologiskt och närodlat?

Insändare i Hallands Nyheter av Jan Berge, 6 augusti 2014.

När vaknar näringen?

 Nyligen kom rapporter som berättade att vi konsumenter köper alltmer ekologiska produkter när vi handlar. Ökningen beskriven av ICA och Axfood var stor och det är mycket glädjande. Ett underliggande motiv för oss i Region Halland och för övrig offentlig sektor när vi började upphandla ekologiska livsmedel var att försöka stimulera andra att följa efter. Jag tycker att vi, tillsammans med andra, har lyckats i den ambitionen. Samtidigt pågår en diskussion om valet mellan ekologiskt och närproducerat som i många stycken borde vara överflödig. Det allra bästa vore om vi kunde köpa ekologiskt och närodlat i våra butiker och på så sätt slippa välja mellan två goda ting. Det kräver att producenterna hörsammar den ökade efterfrågan som finns och att organisationerna inom lantbruket får upp ögonen för den förändring som håller på att ske. LRF har tidigare hävdat att man inte tar ställning mellan ekologiskt och konventionellt  lantbruk. Det kan LRF givetvis fortsätta att göra men den inställningen måste då kompletteras med en ambition om att aktivt stötta dem som vill ställa om sin produktion så att vi snart kan köpa ekologiskt närodlat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: