Vi svarar SD om yttrandefriheten

Yttrandefriheten behöver värnas varje dag. Markus Jöngren, gruppledare MP Falkenberg, svarar SD i Hallands Nyheter.

Jag kan tyvärr konstatera att Stefan Jägnert och Josef Fransson (SD) i HN (19/1) har anslutit sig till skaran som antingen genom okunskap eller medveten ansträngning försöker ändra på definitionen av begreppet yttrandefrihet. De hävdar, felaktigt, att IT-företags rätt att bestämma över vilket innehåll en användare får sprida på företagens plattformar skulle vara ett hot mot yttrandefriheten.

Men yttrandefrihet är inte rätten att få säga vad man vill, när man vill och till vem man vill. Yttrandefrihet är den enskilde medborgarens rätt att yttra sin åsikt utan konsekvenser från statsmakten. Inte mer, inte mindre.

Vidare har den heller aldrig varit absolut, ett uttalande som innebär tex förtal eller hets mot folkgrupp är inte skyddat av yttrandefriheten utan ett brott som leder till ingripanden från samhället.

Debattörerna påstår att situationen skulle vara ny, och att existerande lagstiftning inte räcker till, men så är inte fallet. Det är exakt samma sak som när en tidning, ett förlag eller en radio-/tv-kanal väljer att publicera eller inte publicera innehåll en medborgare skickat in. Är en inte nöjd med beslutet står det en fritt att starta en egen tidning eller en egen e-plattform. Internet har på gott och ont gett oss alla större frihet att nå ut, men också en större möjlighet att välja bort sådant vi inte vill veta av. Då blir det extra viktigt att hålla i minnet att yttrandefriheten skyddar mig från ingrepp av staten men den tvingar inte andra att lyssna på vad jag säger.

Jag håller med debattörerna om att yttrandefriheten måste värnas varje dag, och att det framförallt är obekväma och kontroversiella åsikter som behöver skyddas. Men det förslag de framför är snarare ett hot mot yttrandefriheten då det ger staten utökade maktmedel att styra vem som säger vad.

Markus Jöngren (MP)

gruppledare MP Falkenberg

Publicerades i Hallands Nyheter 21 januari 2021. En kortare version publicerades i Kungsbacka-Posten den 30 januari.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: