Miljöpartiet ingår politisk överenskommelse och stöttar ny politisk ledning i Falköping

Efter att den tidigare politiska majoriteten i Falköping har fallit har Miljöpartiet i Falköping inbjudits till och deltagit i samtal i syfte att få till en ny stabil majoritetssamverkan i kommunen. Dessa samtal har resulterat i att Miljöpartiet i dag ställer sig bakom ett nytt styre bestående av M, C, KD och L samt innehållet i den politiska överenskommelse som i dag presenteras.

Miljöpartiet har i samband med ett medlemsmöte fattat dessa beslut dels därför att vi ser att det är angeläget att Falköpings kommun får ett stabilt politiskt styre efter de problem med arbetsmiljön som har varit och dels för att det skapar möjligheter för nya gröna initiativ och ett brett hållbart utvecklingsarbete i kommunen. Då Miljöpartiet behövs för att det nya styrets politik ska kunna genomföras ger det partiet ett helt nytt inflytande i Falköpings politik.

— Vi ser positivt på framtiden då det för oss innebär helt nya möjligheter till insyn och delaktighet samt att kunna säkra majoritet för långsiktigt hållbara politiska beslut både ekonomiskt, socialt och ekologiskt, inte minst för att genomföra den omfattande klimatomställning som behöver ske i Falköping liksom på andra ställen för att vi ska kunna ta vårt ansvar enligt Parisavtalet, säger Camilla Funke, gruppledare.

- Våra samtal har så här långt präglats av ömsesidig ödmjukhet och respekt för våra olika utgångspunkter och vad vi från Miljöpartiet uppfattar som ett seriöst intresse från de andra partierna att ta stora utmaningar inklusive miljö- och klimatfrågan på allvar, vilket tydligt avspeglas i den överenskommelse som fattats. Givetvis kommer det bli ett givande och tagande framöver, men vi har tydliga förväntningar på att de målsättningar som lyfts i överenskommelsen kommer att följas av praktisk handling i form av viktiga klimatåtgärder samt att kommunens utveckling och verksamhet ska uppfylla FN:s globala mål i Agenda 2030.

För mer information, kontakta: Camilla Funke, [email protected], 0708-809610

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: