Naturbrukskonferensen 21-22/10 2017

Miljöpartiet deltog i Naturbrukskonferensen i Broddetorp i oktober. Jordbruk, närodlat och ekologiskt diskuterades.

Therese Ahl Lennartsson
Deltagande miljöpartister Valter Mutt, Therese Ahl Lennartsson, Marianne Bonnevier och Roland Wanner.

Miljöpartiet de gröna på Naturbrukskonferensen 2017 i Broddetorp här på bild med 4 av de 5 representanterna från lokal, region och riksdagsnivå. De som deltagit i konferensen är Therese Ahl Lennartsson, Lars Nordgren, Roland Wanner, Marianne Bonnevier och Valter Mutt. Vi har deltagit med intresse och en önskan om att fördjupa vår kunskap i naturbruksfrågor och höra berörda naturbrukares och intresseorganisationers tankar. Marianne Bonnevier deltog i en form av debatt med politikerpublik. Jordbruket är viktigt för Falköpings och Sveriges sysselsättning, miljö och inte minst för livskvaliteten. Många av de tankar som framkom från deltagande organisationer under konferensen stämmer väl överens med Miljöpartiets politik. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden. Miljöpartiets politik gynnar det ekologiska och närproducerade jordbruket.

Miljöpartiet vill

  • arbeta för att på sikt nå 100 procent ekologisk matproduktion i EU,
  • att du ska kunna lita på att maten på tallriken är bra för dig, djur och natur,
  • att försiktighetsprincipen ska gälla vid genetiskt modifierade grödor och avelsdjur (GMO).
  • öka andelen vegetarisk mat, och
  • öka livsmedelsproduktionen i Sverige.

 

Gillar du Miljöpartiets politik och funderar på att engagera dig?

Är du intresserad av att fortsätta utveckla svenskt jordbruk?

Bli medlem!