Pressmeddelande

Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar valteknisk samverkan i Falköping Vänster och Miljöpartiet är nu klara med sina förhandlingar om representation efter valet.

-Trots att vi halverades och vänstern ökade med 50 procent så håller vårt samarbete ihop med ömsesidig respekt för varandra, säger Camilla Funke, personvald på enda mandatet för Miljöpartiet de gröna i Falköping.
Vänsterpartiet har gjort ett av sina bästa val i modern tid i Falköping och det syns inte bara i valresultatet. Erik Kyrkander, ny gruppledare för Vänsterpartiet:
-Det känns väldigt roligt att vi nu kommer att kunna erbjuda många av våra nya aktiva medlemmar en bra representation i kommunens nämnder och styrelser.
Samarbetet mellan de båda partierna är inte politiskt utan som det har sett ut de senaste mandatperioderna ett valtekniskt samarbete, en så kallad kartell. Det innebär att partierna är fria att driva sin egen politik, men genom att slå ihop varandras mandat så ger kartellen representation i styrelser och nämnder. Utan den hade inget av partierna fått någon plats alls.

Det är dock mycket som förenar de båda partierna:
-Vi har samma grundsyn på många av de mest grundläggande demokratiska värdena, säger Erik. Vi värnar om de svagas röst. Det har vi alltid varit bäst på, det är en del av vårt varumärke och vår identitet.
-Och vi värnar om dem som ännu inte har någon rösträtt, fyller Camilla i, som barn och ofödda i kommande generationer. Liksom arter och ekosystem i den livsmiljö som vi alla är beroende av.
Båda partierna ser nu fram mot att under kommande mandatperiod kunna driva en radikal oppositionspolitik.
-Solidaritetstanken bär oss båda vilket gör det valtekniska samarbetet naturligt både gällande framtida generationers rätt till att vi överlämnar en hållbar miljö eller att framtida generationer har rätt till en bra skola – på de områdena måste vi växla upp en hel del, säger Erik med eftertryck.
-Vi hoppas kunna arbeta tillsammans med både Vänsterpartiet och andra partier i det helt avgörande arbetet för att ställa om Falköping till en fossilfri kommun så snart som möjligt, säger Camilla. Att minimera klimatutsläppen för att undvika en skenande klimatförändring anser vi är den här mandatperiodens viktigaste uppgift.