Fler frågor från SVT!

Vi har fått ännu ett gäng frågor från SVT. Här är våra svar.

1. En av de viktigaste frågorna för kommunbygderådet är bostadsbyggandet. Hur vill ert parti jobba för ett ökat bostadsbyggande i samhällena utanför centralorten?
Vi vill stötta byggandet både på landet och i stan. Vi vill stötta kooperativa initiativ gällande bostadsbyggandet då byggsubventionerna ska återinföras enligt uppgift. Kommunen kan ta hjälp av den vägledning Boverket gjort och genom den stöda så kallade byggemenskaper där en grupp människor bygger gemensamt. Reglerna tillåter inte att man spekulerar med lägenheterna och genom det gemensamma så hålls kostnaderna nere. Det är ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt. Sen måste kommunen bygga på landsbygden, och också det borde rimligen gå att genomföra med hjälp av subventionerna samt genom att ägardirektiven för Kopparstaden ändras.

2. Kopparstaden menar att ägardirektiven hindrar dem från att bygga på landsbygden, det är inte lönsamt. Kan det vara aktuellt att ändra i direktiven?
Ja MP har många gånger framfört just det. Kopparstadens krav på lönsamhet gör att det inte går. Just nu så är en översyn pågående av ägardirektiven, men det blev politiskt sidbyte innan det arbetet slutfördes. Vi får se hur det blir nu efter valet. Vad vi känner till så är det arbetet inte avslutat.

3. Vad är viktigast för ert parti när det gäller landsbygsfrågor?
Det är att ha ett helikopterperspektiv på landsbygden. Vi vill bibehålla och utveckla service på landsbygden och fortsätta bygga ut bredbandet. Landsbygden har en stor och viktig roll i omställningen till det hållbara samhället. Här finns livsmedelsproduktionen och energiproduktionen. Lokala gröna småföretag ska stöttas inom tjänster, kultur, jordbruk och ekoturism. Intresset för ekologiskt och svenskt är starkt och ska främjas. Vi vill också pröva införandet av medborgarbudget inom minst en kommundel. Dvs att orten får en större summa pengar men gemensamt beslutar vad de ska användas till. Det är viktigt att få medborgare att bli mer delaktiga i utvecklingen av bygden, vilket gäller i stan såväl som på landsbygd egentligen. Att jämföra med den tiden då kommunerna var egna små självförsörjande kommuner, tex Bjursås eller Hosjö. Kommunen ska när det är möjligt handlar upp närproducerat/ekologiskt och vi vill skapa minst ett markområde för ekoby eller liknande.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: