Gröna framgångar i Falun 2011-2017

Gröna framgångar i Falun 2011-2017

Här är en lista på allt som vi har lyckats åstadkomma under de år vi satt i majoritet.

 1. Kulturskola
 2. Demokratiprojektet
 3. Visselblåsare
 4. Skolan, lokalanpassning
 5. Skolan, budgettillskott i flera steg
 6. Badplatser, översyn och upprustning
 7. Hundrastplats
 8. Direktiv f kollektivtrafikupphandling m tanke på biogas, cykel, el, bibehållen volym i st f kostnad
 9. Skogsskötsel utan kalhyggen
 10. Markpolicy m hänsyn t miljö o rekreation
 11. Strategi f luftkvalitetsmätning
 12. Myranprojektet, hållbarhet i tre dimensioner
 13. Solenergianläggning på Ingarvet, arbete påbörjas
 14. Naturvärdesinventering, finansiering och start
 15. Medel f skydd tillförs, senaste skyddat Sanders gammelskog, Isalanäset
 16. Översiktsplan Falun-Borlänge
 17. Resecentrum, Knutpunkten
 18. Årummet
 19. Klimat- och energiplan
 20. Avfallsplan
 21. Miljöprogram (40 % eko)
 22. Resepolicy m klimatinriktning
 23. Hållbarhetsstrateg anställd
 24. Hållbarhetsutbildning för KS, nämndpresidier och höga chefer med Naturakademien
 25. Hållbarhetsutbildning för hela KF med Fredrik Warberg
 26. Matsvinn, projekt mot
 27. Fair Trade, diplomering hösten 2018
 28. Upprustning av gamla cyklar (Kopparstaden)
 29. Kostprogram, eko, närlagat
 30. Fördubblad budget för cykelbanor

Relaterade nyheter

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Örebro län, 22 juni 2022

Majoriteten lär inte av sina misstag

Västerbotten, 17 juni 2022

Könsbekräftande vård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter