Miljöpartiet de gröna i Falun säger nej till avfallsanläggning på Karlsviksberget

Pressmeddelande

 

 

Miljöpartiet de gröna i Falun säger nej till avfallsanläggning på Karlsviksberget.

 

I Falun har gruvdrift bedrivits i stor omfattning under mycket lång tid. Resultatet har blivit en hedrande utnämning till världsarv, men också omfattande föroreningar i marken. På sina håll är marken så giftig att den inte kan bebyggas förrän ytskiktet körts bort. Idag körs massorna långt, ibland ända till Kumla. Det innebär både koldioxidutsläpp och vägslitage som skulle kunna minskas väsentligt om vi kunde ta hand om dessa massor lokalt i kommunen.

 

Behovet har uppmärksammats av Miljörådet i Falun på ett möte med temat miljöproblem som hindrar utvecklingen. Falu Energi och Vatten har också börjat utreda möjligheterna att hantera massorna i anslutning till befintliga anläggningar på Ingarvet.

 

Samma behov har uppmärksammats av Fortum Waste Solutions, som föreslagit en större anläggning på Karlsviksberget. Det samråd om förslaget, som företaget bjöd in till i april i år blev mycket välbesökt. En omfattande och väl grundad kritik mot valet av plats framfördes då. Samtidigt hade de närvarande stor förståelse för behovet att hitta en någorlunda närbelägen plats att ta hand om avfall av det aktuella slaget.

 

Kommunen har inlett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området runt Karlsviks- och Kniptjärnsbergen. En större avfallsanläggning i området skulle gå händelserna i förväg och inskränka möjligheterna att t ex bygga bostäder.

 

Sammantaget gör allt detta att Miljöpartiet de gröna i Falun anser att det är angeläget att förorenade jordar och gruvavfall kan tas om hand i eller nära kommunen, men på en annan plats än det område som nu föreslagits.

 

För Miljöpartiet de gröna i Falun

Richard Holmqvist

Ordförande i Miljörådet i Falun, vice ordf i Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

 

 

 

Kontaktperson: Richard Holmqvist 023-33225, 073-5682421, [email protected]

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: