Prioriterade frågor

SVT har skickat tre frågor till oss. Här följer våra svar.

Vilka tre frågor tycker ni är viktigast inför valet och varför? Rangordna 1-3.

1. Klimat och miljö där förlust av biologisk mångfald måste stoppas, alltså att mer natur måste skyddas.

2. Boende. Vi vill arbeta för enklare sätt att bygga klimatsmart i stan och på landsbygden, bland annat genom att stötta gemensamma byggnationer, sk byggemenskaper.

3. Sociala frågor. Vi ska ha ett samhälle där man kan få hjälp när man mår dåligt. Barn och ungas psykiska hälsa måste prioriteras.

Finns det någon fråga som ni prioriterat upp sedan i höstas, vilken?

Det skulle i så fall vara de sociala frågorna. Vi har allt större skillnader i samhället gällande en mängd olika saker. Boende och mående är två. Vi ska göra det vi kan för att utjämna de skillnaderna. Trots att vi har det så bra, så mår folk dåligt i högre utsträckning och behöver hjälp från det offentliga och sociala skyddsnätet. Vi måste också satsa ännu mer på trafiksäkra lösningar ffa för barn och unga. Det ska vara lätt att cykla eller gå i sin närmiljö. Kollektivtrafiken ligger numer på Region Dalarna men vi gör vad vi kan för att påverka så att den inte dras ner.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med efter valet och vilka kan ni absolut inte tänka er att samarbeta med?

Vi samarbetar med de där vi kan på igenom mest grön politik och det är främst de rödgröna, S och V. Även C och L har bra tankar om klimat miljö och social hållbarhet. SD är uteslutna. Övriga partier med hänsyn till de punkter de driver.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: