De tio viktigaste punkterna för att lokalt motarbeta klimatförändringarna

Vilka är de tio viktigaste punkterna som Miljöpartiet i Falun tänker vidta för att hindra klimatförändringarna?

Klimatförändringarna drivs på av utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Miljöpartiets tio viktigaste förslag för att minska utsläppen och fånga upp redan utsläppt koldioxid delar vi in i grupperna 1) Trafik 2) Energiproduktion, byggande och boende, 3) Konsumtion och 4) Öka upptaget av koldioxid.

Vi vill minska utsläppen från trafiken genom att:
- Förbättra möjligheterna att gå och cykla. Vi vill snabba på genomförandet av kommunens cykelplan och förbättra trafiksäkerheten så att barn kan ta sig till skolor, förskolor och fritidsaktiviteter genom egen aktiv transport och inte behöver bli skjutsade.
- minska det allmänna transportbehovet genom klok samhällsplanering
- driva på för väl utbyggd kollektivtrafik med stomlinjer matad med anropsstyrd trafik

Vi vill minska utsläppen från energiproduktion, byggande och boende genom att:
- Energieffektivisera och hushålla bättre med energi.
- Satsa på välisolerade hus, exempelvis nära-noll-energihus
- Installera solceller och/eller solvärme på alla lämpliga kommunala byggnader

Vi vill minska utsläppen från konsumtion genom att:
- satsa på mer återanvändning och ägodelning
- minska konsumtionen av prylar och övergå till att mer konsumera upplevelser och tjänster
- bevara odlingsbar mark för vår lokala matförsörjning och främst handla upp närproducerat och ekologiskt till kommunens verksamheter

Vi vill öka upptaget av koldioxid ur atmosfären genom att
- skydda mer natur. Skogar och marker med hög biologisk mångfald är mycket bra på att ta upp koldioxid.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: