Trygghetsbostäder i Falun

Vi har blivit ombedda av SPF att offentligt redovisa våra åsikter om trygghetsbostäder och om, hur, samt när vi vill gå vidare i denna fråga. Här nedan följer vårt svar.

 

 

Miljöpartiet har sedan mer än 20 år lokalt och nationellt i debatter och andra sammanhang påpekat hur viktigt det är med en bostadspolitik som underlättar för äldre att flytta från för stora ägda bostäder till mer anpassade och lämpliga bostadslösningar. Många känner sig idag sitta fast i bostäder som inte fungerar optimalt samtidigt som många barnfamiljer har svårt att hitta för dem lämpade stora bostäder. Detta har inte minst påpekats av miljöpartiets bostadspolitiskt ansvariga ministrar och talespersoner.

 

Vi miljöpartister i Falun ser med stort bekymmer på den beskrivning SPF seniorerna ger av läget när det gäller möjligheterna att snabbt bygga fler bostäder lämpade för äldre. Trygghetsbostäder är en av flera former av bostadslösningar som kan möta de varierande behov av närhet till stöd, service och vård som äldre behöver. Vi ser gärna flexibla lösningar för att äldre inte skall behöva flytta i flera steg under livets slutfas.

 

Vi är positiva till allas engagemang i denna fråga och uppskattar verkligen SPF:s arbete med att ta fram förslag till var och hur nya bostäder kan och bör byggas. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete med alla som intresserar sig för att lösa bostadsfrågorna efter valet den sjunde april då vi hoppas kunna bilda en ny politisk majoritet som ger bostadsfrågorna en högre prioritet än den nuvarande.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: