Finspång

Lyssna

Vi vill fortsätta modernisera Finspång. Väl fungerande kollektivtrafik, god och nyttig mat samt förnyelsebar energi är några saker som hör framtiden till. Vi vill se en attraktiv centrummiljö och en levande landsbygd. Vi vill ha en skola som inspirerar till lärande och kommunal service som skapar trivsel och trygghet men också stimulerar till ett aktivt och innehållsrikt liv. Därför kommer vi att arbeta för att Finspång tar rejäla kliv framåt.

Våra prioriteringar

Skola.

Skolan ska ge alla elever samma chans oavsett var de kommer ifrån eller vilka de föräldrar de har. Tidiga insatser med fokus på läsinlärning är extra viktigt. Elever och lärare ska ha en inspirerande arbetsmiljö både inomhus och utomhus samt tillgång till moderna pedagogiska verktyg. Lärarna ska ha mer tid med eleverna och möjlighet att inspireras och utvecklas i sitt pedagogiska ledarskap.

God och näringsriktig mat.

Barn och äldre ska få nylagad mat från lokala kök. God och näringsriktig mat förbättrar både studieresultat och hälsa. Vi vill öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunen. Barn och föräldrar inom skola och förskola skall ha möjlighet att påverka vad de stoppar i sig.

Äldreomsorg.

En jämlik äldreomsorg och satsningar på kompetensutveckling för personalen leder till högre kvalitet. Äldre ska erbjudas fler sociala aktiviteter, samt regelbundna vistelser utomhus och i naturmiljö. Det behövs fler boenden för olika omsorgsbehov. Satsning på rehabilitering ger alla människor möjlighet att leva de liv de vill leva, hela livet.

Klimat och Transporter.

För att minska kommunens klimatpåverkan behöver vi smartare transporter. En fungerande kollektivtrafik och ett utbyggt gång- och cykelvägnät är självklart, men för de som verkligen behöver ta bilen är tillgång till miljövänliga bränslen som biogas nödvändigt. Genom samordnad distribution vill vi minska kommunens egna transporter.

Miljöpartiet de gröna Finspång

Kontakt