Finspång

​Vi vill att Finspångs kommun ska växa till ett hållbart och klimatsmart samhälle, där barn oberoende av kön och bakgrund kan växa upp tryggt och känna framtidstro.

Våra prioriteringar

Ett hållbart Finspång.

Ett hållbart samhälle är förutsättningen för all utveckling. Vi har bara ett jordklot, därför är frågan om att motverka klimatförändringarna den allra viktigaste. Miljöpartiet i Finspång driver en lösningsinriktad politik med målet att det ska vara enkelt att leva hållbart. Smarta och innovativa lösningar som t.ex. solceller, LED-lampor och förnybara bränslen leder oss in i framtiden. Vi har i majoritet varit drivande i omvandlingen till ett modernt Finspång och känner att det finns mer kvar att göra. Vi tror mycket på dialog och är övertygade om att t.ex. arbetet med Vibjörnsparken blev mycket bättre tack vare engagemanget från medborgarna.

Låt barn få ta plats.

För Miljöpartiet är solidariteten med kommande generationer viktigt. Därför måste vi låta barnen få ta mycket mer plats. Oavsett kön och bakgrund ska barn kunna röra sig i trygga miljöer, vilket innebär fler och ljusare gång- och cykelvägar, lättillgänglig natur, gröna parker och inbjudande mötesplatser. Vi står bakom kommunens tillväxtmål om att bli 30 000 invånare 2035. Det är viktigt att vi då bygger för framtiden. Fler och hållbara bostäder och bra infrastruktur behövs både på landsbygden och i staden. Dagens barn är morgondagens vuxna. Med en skola som utgår från barnens behov kommer även bättre skolresultat, vilket leder till större möjligheter i livet.

Miljöpartiet Finspång

Kontakt