Trygghetsboende

Vi ser ett stort behov av att få fram bostäder som är anpassade för alla, både till äldre och personer med någon form av funktionsnedsättning.

Idag drar många ett tungt lass med att i hemmet vårda, engagera, ge trygghet och socialt umgänge till närstående. Gällivare kommun saknar idag bland annat boenden för unga med funktionsnedsättningar som hamnar ”mitt emellan” när inte ett anpassat boende. Ett trygghetsboende skapar bättre förutsättningar för äldre att byta boende. Ett trygghetsboende ger också våra äldre bättre möjlighet till sociala aktiviteter. 

Här vill vi att alla gammal som ung ska få möjlighet till en bostad som är anpassad efter just sina behov.

Vi kommer jobba för att få fram:

  • Boende för funktionsnedsatta, exempelvis Servicebostad eller Gruppbostad.
  • Boende för +65, exempelvis Seniorboende eller Trygghetsboende.

Se fler förslag på gallivarekartan.nu!