Klimatsmarta fordon

Det ska vara lätt att göra rätt, därför måste vi satsa på att få upp fler laddstolpar.

Kommunen har idag inga klimatsmarta fordon, det finns bara en elbil inom kommunkoncernen. Vi vill därför successivt införa elbilar i kommunens bilpark.

Se fler förslag på gallivarekartan.nu!