Lättare att välja bilfritt, 
elbil och förnybart bränsle

Beroende av bil ska inte behöva innebära beroende av bensin och diesel. Vi vill att bilar ska köra på förnybara bränslen och el – och att fler ska ha möjlighet att välja bort bilen.

Parkerad vit elbil som är kopplad till laddstolpe

Bilarna står för en stor del av klimatutsläppen. Det vill vi ändra på.

Miljöpartiet vill

 • Göra det lättare att leva utan bil.
 • Att alla barn ska få växa upp med ren luft, även i våra städer.
 • Investera i laddstationer i hela landet — vägfordon ska kunna köra på el i hela Sverige.
 • Införa ett leasingstöd för elbilar riktat mot landsbygdsbilister upp till medianlönen.
 • Införa en skrotningspremie för att göra gamla bilar klimatsmarta.
 • Skärpa bonus-malus så fler har råd med elbil.
 • Utöka klimatpremierna så fler företag har råd med utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner.
 • Inför konverteringspremie så fler gamla bilar kan köras med el och biogas.
 • Sänk momsen på bilpooler så fler kan dela bil.
 • Inför en vägslitageavgift för tung vägtrafik.
 • Att sista droppen fossilt bränsle till vägtrafiken ska säljas 2030.

Nyheter på Bilar och bränsle

Fler laddstolpar i regeringens första klimatplan

MP: Sänkt bensinskatt är ett stort klimatsvek

Satsning: fler ska kunna köra klimatsmart

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter