Lättare att välja bilfritt, 
elbil och förnybart bränsle

Beroende av bil ska inte behöva innebära beroende av bensin och diesel. Vi vill att bilar ska köra på förnybara bränslen och el – och att fler ska ha möjlighet att välja bort bilen.

Parkerad vit elbil som är kopplad till laddstolpe

Bilarna står för en stor del av klimatutsläppen. Det vill vi ändra på.

Miljöpartiet vill

 • Göra det lättare att leva utan bil.
 • Att alla barn ska få växa upp med ren luft, även inne i våra städer.
 • Investera i laddning i hela landet — staten ska ta ansvar där marknaden inte räcker
  till, så att bilar och lastbilar kan köra på el oavsett vart i landet de ska.
 • Att den som behöver bil ska ha råd med ett klimatsmart alternativ, och att bara
  fossilfria bilar ska säljas från 2025.
 • Införa en skrotningspremie så du kan byta en gammal fossil bil mot ett klimatsmart alternativ och ge en leasing-check för elbilar till hushåll med låg inkomst.
 • Att sista droppen fossilt bränsle till vägtrafiken ska säljas 2030.
 • Fördubbla kollektivtrafikresandet till 2030.

Nyheter på Bilar och bränsle

Fler laddstolpar i regeringens första klimatplan

MP: Sänkt bensinskatt är ett stort klimatsvek

Satsning: fler ska kunna köra klimatsmart

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter