Grön budget för Gnesta 2021

Grön budget för Gnesta 2021

Den 18 november presenterar Miljöpartiet de Gröna i Gnesta vår budget för 2021. Miljöpartiets satsningar ska stärka den ekologiska och sociala hållbarheten i kommunen med fokus på klimat, miljö och social trygghet. Budgeten ”Ett grönare Gnesta” är starten på en omställning mot ett hållbart samhälle för nuvarande och framtida generationer.

Läs budgeten i sin helhet här.

Våra satsningar i korthet:

Ett hållbart Gnesta
Förändringar i miljö och klimat är något som går att påverka lokalt. Vår budget är en satsning på hållbarhet där fossilfria fordon, stora cykelsatsningar och investeringar i förnyelsebar energi utgör starten för en större omställning med tydliga mål för klimat och miljö.

Tillgänglighet och trygghet för äldre
Coronapandemin har lärt oss alla värdet av att ha kompetent personal och medicinska resurser för dem som behöver det mest. I Miljöpartiets budget avsätter vi medel för att få fler sjuksköterskor på äldreboendena, stärka personalens kompetens och vi investerar i medicinsk utrustning. Vi satsar på att skapa tillgängliga miljöer i hela Gnesta, där alla tätorter ska få tillgänglighetsplaner och investeringar för att komma tillrätta med problem.

Rustade naturområden och stärkt föreningsliv
Gnestas starka kulturliv och fantastiska natur är livsnerven i vår kommun. Under de kommande åren vill vi rusta våra naturområden så att fler kan få möjlighet att komma närmare vår stadsnära natur. En särskild satsning görs på lovaktivitetsbidrag för kultur- och intresseföreningar för ökad fokus på en meningsfull fritid för barn och unga.

Lika förutsättningar för alla
Jämlikhet och jämställdhet är avgörande för att vi alla ska ha lika möjligheter att delta i samhällsutvecklingen. Därför satsar vi på kompetens inom skolan för likabehandling och mångfald, vi vill säkra att kommunens stöd till föreningar fördelas jämställt och skapade ökade möjligheter för arbetssökande att få flexibel barnomsorg.

Satsningar på hela kommunen
Gnesta är en landsbygdskommun och hela Gnesta kommun ska blomstra genom stora och små åtgärder. Under 2021 vill vi utöka den kommunala servicen i alla tätorter och skapa möjlighet för fler att arbeta på landsbygden. Vi vill skapa möjligheter för ett landsbygdsråd med formellt inflytande och se en särskild handlingsplan för bredband på landsbygden.

För frågor eller kommentarer, kontakta vår gruppledare i kommunfullmäktige Gustav Edman.

Kontakt
Gustav Edman
Gruppledare i Gnesta kommunfullmäktige
gustav.edman@mp.se
0733-800870

Relaterade nyheter

Örebro län, 4 oktober 2022

MP:s nya utbildningspolitiska talesperson vill att fler ska drömma om att bli lärare!

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter