Kollektivtrafik & Kommunikationer

Närheten till både naturen och storstaden är en av Gnestas stora styrkor. Vi ska vara en attraktiv pendlarstad. Miljöpartiet vill göra det enklare att åka tillsammans till jobbet, vänner och fritidsaktiviteter. Om fler åker kollektivt, tar cykeln eller promenerar, får vi en bättre folkhälsa, en lugnare och säkrare trafiksituation samt en förbättrad miljö.

VI VILL: 

 

  • Påskynda utbyggnaden av välskötta och säkra gång- och cykelvägar. 

Nya gång- och cykelvägar behövs i alla kommunens tätorter, till viktiga rekreationsområden som Klämmingsberg, samt mellan Gnesta och ytterorterna. 

  • Arbeta för utökad trafik för pendeltågen och regionaltågen. 

Pendeltågen behöver fler turer på helgerna och regionaltågen behöver en jämnare turtäthet. 

  • Stärka bussarnas landsbygdslinjer. 

Vi vill se fler avgångar och tätare trafik så att fler kan lita på att bussen kommer. Fler hållplatser ska ha busskurer. 

  • Införa cykel som personalförmån. 

Samtliga kommunens anställda ska erbjudas cykel och cykelservice som förmån.  

  • Skapa en väntsal till busstationen i Gnesta. 

Busstorget i tätorten Gnesta ska anpassas med skydd mot väder och vind så att väntan känns kortare och behagligare. Stationen behöver fler cykelplatser. 

  • Göra en genomgång av trafiksäkerheten kring samtliga skolor och förskolor. 

Gnesta behöver skapa en trygg och trafiksäker miljö för kommunens elever. 

  • Förbättra pendelparkeringen i Gnesta. 

De dåligt planerade parkeringsplatserna runt stationen i Gnesta behöver snabbt göras om så vi får fler platser på befintlig yta.  

  • Installera fler laddplatser för elbilar i samtliga tätorter.  

Kommunen behöver vara redo för skiftet till eldrivna fordon. Särskilt behövs laddplatser vid pendelparkeringar och gatuparkeringar i tätorternas centrum. Kommunen bör även utreda möjligheten att starta produktion och försäljning av biogas. 

  • Utöka skolkortens giltighetstid. 

Istället för de begränsande tre resorna per vardag ska skolkorten obegränsat resande, även kvällar och helger.  

  • Se en satsning på bilpooler. 

Kommunen behöver arbeta för att en eller flera bilpooler etablerar sig i Gnesta. Utred möjligheten för kommunens tjänstebilar att delvis ersättas av bilpool. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: