Smidig och pålitlig kollektivtrafik i vardagen

Det ska vara enkelt att resa kollektivt. Fler ska få tillgång till bättre kollektivtrafik och kunna välja bort bilen.

Miljöpartiet vill

  • fördubbla kollektivtrafiken och minska behoven av bil och flyg
  • satsa på kollektivtrafik i hela Sverige
  • införa ett och samma biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige
  • satsa på tåg i hela Europa.

Mer pengar till klimatsmart resande

Kollektivtrafiken är unikt energisnål och klimatsmart. Fler behöver få tillgång till bra alternativ till bil och flyg. Därför vill vi storsatsa på kollektivtrafik i hela landet – kollektivtrafiken ska bli attraktiv för fler i vardagen. Nya busslinjer ska dras i hela landet. Fler ska få spårvagn. I Stockholm ska tunnelbanan byggas ut.

Samma biljett överallt

Du ska kunna åka på en och samma biljett eller kort i hela landet. Vi vill införa ett enhetligt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Gynna pendling med kollektivtrafik

Du som pendlar kollektivt ska gynnas ekonomiskt. Vi vill att du ska kunna få månadskort via jobbet, utan att behöva skatta. Vi vill göra om reseavdraget på deklarationen så det gynnar pendling med kollektivtrafik mer.

Tåg till Europa

Intresset och viljan att välja tåg istället för flyg ökar i Sverige och i andra delar av Europa. I ett grönt Europa ska det vara billigare, snabbare och enklare att resa både långa och korta sträckor med tåg.

Sluta särbehandla flyget

Idag betalar flyget inte koldioxidskatt för bränslet. Det är orimligt. Vi vill att flyget ska stå för hela sin kostnad och att EU ska införa flygskatt för alla flygresor inom EU.

Fördubbla kollektivtrafiken

Vi vill skapa nationella stadsmiljömål om att andelen kollektivtrafik ska öka i städerna och antalet bilresor minska. Vi vill göra till hela Sveriges mål att kollektivtrafikens andel av resorna i landet ska fördubblas.

Kollektivtrafik i pandemitider

Under pandemin behöver vi hålla fysiskt avstånd och vi uppmanas att bara använda kollektivtrafiken för nödvändiga resor. Biljettintäkterna från resenärer har sjunkit kraftigt.

Miljöpartiet har i regering beslutat om flera statliga stödpaket så att regionernas kollektivtrafik ska kunna fortsätta att fungera trots minskade intäkter. De system som byggts upp över lång tid behöver kunna finnas kvar efter krisen.

Miljöpartiet regerar

  • Kollektivtrafik byggs ut över hela landet tack vare vår satsning på stadsmiljöavtal, där kommuner får finansiering av staten i utbyte mot satsningar på kollektivtrafik.
  • Elbussar har blivit billigare att köpa in med en statlig premie som sätter fart på marknaden.
  • Vi har satt igång ett uppdrag om att utveckla kollektivtrafiken i landsbygden.
  • Vi har storsatsat på Sveriges järnväg och tåget har nu bättre punktlighet än inrikesflyget.

Nyheter på Kollektivtrafik

Stor satsning på klimatsmarta transporter

Nu satsar vi på 1000 nya cykelvägar

Privatbilismens tid i städerna är förbi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter