Smidig och pålitlig kollektivtrafik i vardagen

Det ska vara enkelt att resa kollektivt. Fler ska få tillgång till bättre kollektivtrafik och kunna välja bort bilen.

Miljöpartiet vill

  • Fördubbla kollektivtrafiken genom stadsmiljöavtal och minska behovet av bil.
  • Införa Sverigekortet som fungerar för all kollektivtrafik i hela Sverige.
  • Främja gång­, cykel­ och kollektivtrafik på bekostnad av biltrafiken.
  • Införa ett nationellt mål för minskad biltrafik i storstäder.
  • Säkra statlig finansiering för kollektivtrafiken i regionerna.
  • Fler miljözoner i städer.
  • Satsa på cykling i städer och på landsbygd.

 

Nyheter på Kollektivtrafik

MP vill inför ”Sverigekort”

Det gröna transportpaketet – för fler gröna resor på räls och väg

Kvinna promenerar cykel bredvid pendeltågKvinna promenerar cykel bredvid pendeltåg

Max 100 kr i månaden för tåg och buss

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter