Smidig och pålitlig kollektivtrafik i vardagen

Det ska vara enkelt att resa kollektivt. Fler ska få tillgång till bättre kollektivtrafik och kunna välja bort bilen.

Miljöpartiet vill

  • fördubbla kollektivtrafiken och minska behoven av bil och flyg
  • införa ett och samma biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige
  • bygga ut kollektivtrafiken i hela landet, och gör det billigare att åka buss och tåg, särskilt för unga och pensionärer.
  • minska bilåkandet i storstäderna och främja gång­, cykel­ och kollektivtrafik.
  • bygga ut och rusta upp järnvägsnätet för snabba tåg i hela landet och skynda på bygget av nya stambanor för höghastighetståg.
  • säkra och utveckla nattågstrafiken i hela Sverige och knyt oss närmare våra nordiska grannländer och övriga Europa med fler avgångar.

Mer pengar till klimatsmart resande

Kollektivtrafiken är unikt energisnål och klimatsmart. Fler behöver få tillgång till bra alternativ till bil och flyg. Därför vill vi storsatsa på kollektivtrafik i hela landet – kollektivtrafiken ska bli attraktiv för fler i vardagen. Nya busslinjer ska dras i hela landet. Fler ska få spårvagn. I Stockholm ska tunnelbanan byggas ut.

Samma biljett överallt

Du ska kunna åka på en och samma biljett eller kort i hela landet. Vi vill införa ett enhetligt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Gynna pendling med kollektivtrafik

Du som pendlar kollektivt ska gynnas ekonomiskt. Vi vill att du ska kunna få månadskort via jobbet, utan att behöva skatta. Vi vill göra om reseavdraget på deklarationen så det gynnar pendling med kollektivtrafik mer.

Tåg till Europa

Intresset och viljan att välja tåg istället för flyg ökar i Sverige och i andra delar av Europa. I ett grönt Europa ska det vara billigare, snabbare och enklare att resa både långa och korta sträckor med tåg.

Sluta särbehandla flyget

Idag betalar flyget inte koldioxidskatt för bränslet. Det är orimligt. Vi vill att flyget ska stå för hela sin kostnad och att EU ska införa flygskatt för alla flygresor inom EU.

Fördubbla kollektivtrafiken

Vi vill skapa nationella stadsmiljömål om att andelen kollektivtrafik ska öka i städerna och antalet bilresor minska. Vi vill göra till hela Sveriges mål att kollektivtrafikens andel av resorna i landet ska fördubblas.

 

 

Nyheter på Kollektivtrafik

MP vill inför ”Sverigekort”

Det gröna transportpaketet – för fler gröna resor på räls och väg

Kvinna promenerar cykel bredvid pendeltågKvinna promenerar cykel bredvid pendeltåg

Max 100 kr i månaden för tåg och buss

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter